ลงชื่อเข้าใช้หรือสลับบัญชี

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Google Maps คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ค้นหาสถานที่โปรดได้อย่างรวดเร็ว
 • รับผลการค้นหาที่ดีขึ้น
 • บันทึกที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

ใช้บัญชี Google กับ Maps

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะไอคอนบัญชีที่ด้านขวาบน Account image
 3. แตะบัญชี หากคุณยังไม่มีบัญชีในอุปกรณ์ ให้ลงชื่อเข้าใช้

เคล็ดลับ: หากไม่พบบัญชีที่ต้องการ ให้แตะใช้บัญชีอื่น

เพิ่มบัญชีอื่น

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน 
 3. ข้างชื่อบัญชีของคุณ ให้แตะลูกศรลง Down arrow
 4. แตะเพิ่มบัญชีอื่น
 5. ลงชื่อเข้าใช้หรือแตะบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

นำบัญชีออก

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. ข้างชื่อบัญชีของคุณ ให้แตะลูกศรลง Down arrow
 4. แตะจัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้
 5. แตะนำอุปกรณ์นี้ออกใต้บัญชีที่คุณต้องการนำออก

ใช้ Maps โดยไม่มีบัญชี

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. ข้างชื่อบัญชีของคุณ ให้แตะลูกศรลง Down arrow
 4. แตะใช้ Maps โดยไม่มีบัญชี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
10209560668487240609
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
76697