ลงชื่อเข้าใช้หรือสลับบัญชี

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Google Maps คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ค้นหาสถานที่โปรดได้อย่างรวดเร็ว
 • รับผลการค้นหาที่ดีขึ้น
 • บันทึกที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

ใช้บัญชี Google กับ Maps

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะวงกลมบัญชี Account image ที่ด้านขวาบน
 3. แตะบัญชี หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์ ให้ลงชื่อเข้าใช้
  หมายเหตุ: หากไม่พบบัญชีที่ต้องการ ให้แตะใช้บัญชีอื่น

เพิ่มบัญชีอื่น

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน จากนั้น เพิ่มบัญชีอื่น
 3. ลงชื่อเข้าใช้หรือแตะบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

นำบัญชีออก

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะจัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้
 4. แตะนำอุปกรณ์นี้ออกใต้บัญชีที่คุณต้องการนำออก

ใช้ Maps โดยไม่มีบัญชี

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะใช้ Maps โดยไม่มีบัญชี
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร