Đăng nhập hoặc chuyển đổi giữa các tài khoản

Khi đăng nhập vào Google Maps, bạn có thể:

  • Nhanh chóng tìm thấy các địa điểm ưa thích của bạn.
  • Nhận kết quả tìm kiếm tốt hơn.
  • Lưu địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan của bạn.
  1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
  3. Để đăng xuất, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn ở trên cùng bên phải sau đó nhấp vào Đăng xuất.

Chuyển sang một tài khoản khác

Nếu bạn có nhiều hơn một Tài khoản Google, mỗi tài khoản có thể có các địa điểm đã lưu, bản đồ ngoại tuyến và các địa điểm bạn đã ghé qua khác nhau.

  1. Trên máy tính của bạn, đăng nhập vào Google.
  2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
  3. Trên menu, chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?