Mag-sign in sa account o lumipat ng account

Kapag nag-sign in ka sa Google Maps, magagawa mong:

 • Mabilisang hanapin ang mga paborito mong lugar.
 • Kumuha ng mas mahuhusay na resulta ng paghahanap.
 • I-save ang iyong address ng tahanan at address ng trabaho.

Gamitin ang iyong Google Account sa Maps

Mag-sign in sa iyong Google Account

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Account Circle Account image.
 3. Mag-tap ng account. Kung wala ka pang account sa iyong device, mag-sign in.
  Tandaan: Kung hindi mo mahanap ang account na gusto mo, i-tap ang Gumamit ng isa pang account.

Magdagdag ng isa pang account

Mahalaga: Tiyaking naka-sign in ka sa iyong Google Account.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang iyong larawan sa profile at pagkatapos ay Magdagdag ng isa pang account.
 3. Mag-sign in o mag-tap sa account na gusto mong idagdag.

Mag-alis ng account

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang iyong larawan sa profile.
 3. I-tap ang Pamahalaan ang mga account sa device na ito.
 4. I-tap ang account na gusto mong alisin.
 5. I-tap ang Alisin ang account.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?