Mag-sign in sa account o lumipat ng account

Kapag nag-sign in ka sa Google Maps, magagawa mong:

  • Mabilisang hanapin ang mga paborito mong lugar.
  • Kumuha ng mas mahuhusay na resulta ng paghahanap.
  • I-save ang iyong address ng tahanan at address ng trabaho.
  1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
  2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Mag-sign in.
  3. Upang mag-sign out, sa kanang bahagi sa itaas, mag-click sa iyong larawan sa profile o initial at pagkatapos ay i-click ang Mag-sign out.

Lumipat sa ibang account

Kung mayroon kang higit sa isang Google Account, ang bawat account ay maaaring may iba-ibang naka-save na lugar, mga offline na mapa, at mga nabisita mong lugar.

  1. Sa iyong computer, mag-sign in sa Google.
  2. Sa kanang itaas, piliin ang larawan o initial sa iyong profile.
  3. Sa menu, piliin ang account na gusto mong gamitin.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?