เส้นทางขนส่งมวลชน

ค้นหาตัวเลือกการขนส่งมวลชนสำหรับเส้นทางของคุณได้ง่ายๆ ด้วย Google แผนการเดินทาง

หากต้องการค้นหาเส้นทางไปยังเป้าหมายของคุณโดยใช้การขนส่งสาธารณะ

  1. คลิกขอเส้นทาง
  2. คลิกที่ไอคอนขนส่งสาธารณะ
  3. ใส่จุดเริ่มต้นและจุดหมายในฟิลด์ข้อความเปิด ข้อความเหล่านี้สามารถเป็นที่อยู่ สถานที่ หรือจุดน่าสนใจต่างๆ ก็ได้
  4. คลิกปุ่มขอเส้นทางสีฟ้า เพื่อดูเส้นทางที่แนะนำพร้อมกับเวลาที่ใช้

Google แผนที่อาจแนะนำการเดินทางที่มีประเภทการขนส่งหลายรูปแบบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทางของคุณ ตัวอย่างเช่น เส้นทางหนึ่งอาจใช้รถไฟ ในขณะที่เส้นทางอื่นอาจใช้รถบัส

คลิกที่เส้นทางที่แนะนำในรายการเพื่อให้แสดงบนแผนที่

การวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

หากคุณต้องการวางแผนการเดินทางในอนาคตไว้ล่วงหน้า คุณสามารถระบุวันที่และเวลาที่คุณต้องการออกเดินทาง หรือไปถึงปลายทางของคุณโดยใช้ผู้วางแผนการเดินทาง เมนูแบบเลื่อนลงที่ปรับแต่งได้นี้จะ ปรากฏด้านล่างของช่องตำแหน่งปลายทาง การคลิกที่ลิงก์สีฟ้า แสดงตัวเลือกจะเพิ่มตัวเลือกขึ้นอีก ซึ่งรวมถึงโหมดการเดินทางที่คุณต้องการ และตัวเลือกการกำหนดเส้นทางแบบต่างๆ (“เส้นทางที่ดีที่สุด” “เปลี่ยนระบบขนส่งน้อย” or “เดินเท้าน้อย”)