เวลาสำหรับการจราจรปัจจุบัน

ในบริเวณที่มีข้อมูลการจราจร Google แผนที่สามารถช่วยคุณเลือกเส้นทางและคำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง โดยอ้างอิงจากสถานการณ์การจราจรในปัจจุบันได้ ซึ่งข้อมูลการจราจรแบบสดและข้อมูลในอดีตจะได้รับการรีเฟรชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประมาณเวลาอย่างแม่นยำและทันเวลาให้กับคุณ

กำหนดเวลาโดยประมาณตามสภาพการจราจรในปัจจุบันดังนี้

  1. คลิกที่ปุ่ม ขอเส้นทาง บนแผงด้านซ้าย
  2. ป้อนจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของคุณ จากนั้นคลิกปุ่ม ขอเส้นทาง

คุณจะเห็นเส้นทางแนะนำสำหรับการเดินทางของคุณ รวมถึงระยะทางระหว่างจุดหมายต่างๆ และเวลาที่ใช้ในการเดินทางในขณะที่ไม่มีการจราจรติดขัด ทางด้านล่าง คุณจะเห็นข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทางที่อัปเดตตามสถานการณ์บนท้องถนนในปัจจุบัน หากเรามีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับคำนวณความเร็วของการจราจรอย่างแม่นยำในเส้นทางใด เราก็จะไม่แสดงข้อมูลใดๆ สำหรับเส้นทางนั้น

หากคุณอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีข้อมูลระบบขนส่ง ส่วนนี้ก็จะแสดงตัวเลือกระบบขนส่งด้วย เพื่อช่วยให้คุณสามารถเดินทางได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

เราได้ข้อมูลนี้มาอย่างไร

เราใช้ข้อมูลความเร็วและตำแหน่งแบบไม่ระบุตัวตนจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน·GPS ที่กำลังเดินทางอยู่บนถนน รวมกับข้อมูลการจราจรในอดีต ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถประมาณเวลาที่ใช้ในเส้นทางการจราจรได้ หากคุณต้องการช่วยให้เราสามารถประเมินเวลาได้ดียิ่งขึ้นผ่านการรวบรวมข้อมูลจากมวลชนและมีโทรศัพท์ที่เปิดใช้งาน GPS ให้คุณใช้ Google แผนที่สำหรับมือถือในครั้งถัดไปที่คุณเดินทางอยู่ในเส้นทางการจราจร