Požadovaná stránka nie je momentálne k dispozícii vo vašom jazyku. V dolnej časti stránky si môžete vybrať iný jazyk alebo si môžete okamžite preložiť ľubovoľnú webovú stránku do požadovaného jazyka pomocou vstavanej funkcie prekladu v prehliadači Google Chrome.

Search for & get coordinates

You can search for a place using its latitude and longitude coordinates, as well as get the coordinates of a place you've already found on Google Maps.

Search for a place using latitude and longitude coordinates

 1. Open Google Maps.
 2. Type your coordinates into the search box. Here are examples of formats that work:
  • Degrees, minutes, and seconds (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • Degrees and decimal minutes (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • Decimal degrees (DD): 41.40338, 2.17403
 3. A marker in the shape of a pin will show up at your coordinates.
Format your search on Google Maps

Here are some tips for formatting your coordinates so they work on Google Maps:

 • Use the degree symbol instead of “d”: press ALT+248 (Windows, Chromebook, Linux) or Shift+Option+8 (Mac).
 • Use periods as decimals, not commas.
  Incorrect: 41,40338, 2,17403. Correct: 41.40338, 2.17403.
 • List your latitude coordinates before longitude coordinates.
 • Check that the first number in your latitude coordinate is between -90 and 90 and the first number in your longitude coordinate is between -180 and 180.

Get the coordinates of a place

Get the coordinates of a place you find on the map with your browser, like Chrome, Firefox, or Internet Explorer.

 1. Open Google Maps.
 2. Right-click the place or area on the map.
 3. Select What's here?
 4. A card appears at the bottom of the screen with more info.

Note: If you're using Maps in Lite mode, you won't be able to get the coordinates of a place.

Bol tento článok užitočný?