Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Finn eller oppgi breddegrader og lengdegrader

Du kan søke etter et sted ved å bruke stedets GPS-koordinater for bredde- og lengdegrad. Du kan også hente koordinatene for steder du allerede har funnet på Google Maps.

I tillegg til å oppgi lengdegrads- og breddegradskoordinater kan du også dele steder uten adresse ved hjelp av plusskoder.

Oppgi koordinater for å finne et sted

 1. Åpne Google Maps på datamaskinen din.
 2. Skriv inn koordinatene i søkefeltet øverst. Her er noen eksempler på formater som fungerer:
  • Grader, minutter og sekunder (DMS): 41°24'12.2"N og 2°10'26.5"E
  • Grader og desimalminutter (DMM): 41 24.2028 og 2 10.4418
  • Desimalgrader (DD): 41.40338 og 2.17403
 3. Det vises en knappenål på koordinatene dine.

Finn koordinatene for et sted

 1. Åpne Google Maps på datamaskinen din. Hvis du bruker Maps i Lite-modus, vises det et lynikon nederst, og du kan ikke få koordinatene for et sted.
 2. Høyreklikk på det aktuelle stedet eller området på kartet.
 3. Velg Hva er dette?.
 4. Nå vises det et kort med koordinatene nederst.

Tips om hvordan du formaterer koordinater

Her følger noen tips om hvordan du formaterer koordinater slik at de fungerer på Google Maps:

 • Bruk symbolet for grader, ikke «g» eller «d».
 • Bruk punktum som desimaltegn, ikke komma. Feil: 41,40338, 2,17403. Riktig: 41.40338, 2.17403
 • List opp koordinatene for breddegrad før koordinatene for lengdegrad.
 • Kontrollér at det første tallet i breddegradskoordinaten er mellom -90 og 90.
 • Kontrollér at det første tallet i lengdegradskoordinaten er mellom -180 og 180.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?