Намиране или въвеждане на географска ширина и дължина

Можете да търсите място посредством GPS координатите му за географска ширина и дължина. Можете също така да намерите координатите на място, което вече сте открили в Google Карти.

Освен географска ширина и дължина можете да използвате кодове plus, за да споделите място без адрес.

Въвеждане на координати за търсене на място

 1. От компютъра си отворете Google Карти.
 2. Въведете координатите си в полето за търсене в горната част. Примери за правилно форматирани координати:
  • Градуси, минути и секунди (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • Градуси и десетични минути (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418.
  • Десетични градуси (DD): 41.40338, 2.17403
 3. На мястото на координатите ви ще се появи кабърче.

Получаване на координати за място

 1. От компютъра си отворете Google Карти. Ако използвате Google Карти в олекотен режим, ще видите светкавица в долната част и няма да можете да получавате координати за място.
 2. Кликнете с десен клавиш върху мястото или региона на картата.
 3. Изберете Какво има тук?
 4. В долната част ще видите карта с координатите.

Съвети за форматиране на координатите ви

Ето някои съвети за форматиране на координатите ви така, че да работят в Google Карти:

 • Използвайте символа за градуси, вместо буквата „d“.
 • Използвайте точка, вместо десетична запетая. Неправилно: 41,40338, 2,17403. Правилно: 41.40338, 2.17403
 • Посочете координатите за географска ширина преди тези за дължина.
 • Уверете се, че първото число в координата ви за ширина е между -90 и 90.
 • Уверете се, че първото число в координата ви за дължина е между -180 и 180.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?