ควบคุมการรวม Access Point ในบริการตำแหน่งของ Google

Google ใช้ข้อมูล Wi-Fi ที่กระจายสู่สาธารณะจากจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและ GPS เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งข้อมูลเซ็นเซอร์เพื่อปรับปรุงบริการตำแหน่ง เราใช้เฉพาะข้อมูล Wi-Fi ที่กระจายสู่สาธารณะเท่านั้นเพื่อประเมินตำแหน่งของอุปกรณ์

คุณสามารถอนุญาตให้บริการตำแหน่งของ Google ใช้จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณได้ เพื่อช่วยให้แอปอย่าง Google Maps ทำงานได้ดีขึ้น วิธีควบคุมการรวมหรือไม่รวม Access Point ของคุณไว้ในบริการมีดังต่อไปนี้

ฉันจะเลือกไม่เข้าร่วมในบริการตำแหน่งของ Google ได้อย่างไร

หากไม่ต้องการเข้าร่วมบริการนี้ ให้เปลี่ยน SSID (ชื่อ) จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi (ชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณ) ให้ลงท้ายด้วย "_nomap" ตัวอย่างเช่น หาก SSID ของคุณคือ "12345" ให้เปลี่ยนเป็น "12345_nomap"

ขั้นตอนดำเนินการสำหรับ Access Point รุ่นที่คุณใช้

หากใช้ Access Point จาก ISP ให้ติดต่อ ISP เพื่อขอรับทราบขั้นตอน หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต Access Point ต่อไปนี้

ทำตามขั้นตอนปกติสำหรับ Access Point ทั่วไป

  1. เชื่อมต่อ Access Point และคอมพิวเตอร์โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต
  2. หาเกตเวย์เริ่มต้นของการเชื่อมต่อ ดังนี้
    • ใน Windows ให้พิมพ์ "ipconfig" ในพร้อมท์คำสั่ง (ในเมนูเริ่มต้น)
    • ใน Mac OS ให้พิมพ์ "ifconfig" ในพร้อมท์คำสั่ง
    • ใน Linux ให้พิมพ์ "ifconfig" ในพร้อมท์คำสั่ง
  3. เมื่อคุณมีเกตเวย์ค่าเริ่มต้น (ซึ่งมีลักษณะเช่นนี้ 192.168.0.1) แล้ว ให้พิมพ์เกตเวย์ในแถบที่อยู่เว็บของเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Firefox ขั้นตอนนี้จะนำคุณไปยังแผงควบคุมของ Access Point
  4. หากระบบขอให้ลงชื่อเข้าใช้แผงควบคุม Access Point ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง โปรดดูวิธีการจากคู่มือของ Access Point

หลังจากที่คุณเปลี่ยน SSID แล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้งโดยใช้ชื่อใหม่ โดยทำจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ใช้ Wi-Fi เช่น แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ หากเครือข่ายมีการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกัน

เปิด Google Maps ในอุปกรณ์ Android ที่เปิด Wi-Fi เพื่อให้ระบบส่ง SSID ที่เปลี่ยนแปลงไปยัง Google ได้อย่างรวดเร็ว และแตะตำแหน่งของฉัน ตำแหน่ง เพื่อระบุตำแหน่งให้เป็นบริเวณใกล้เคียงกับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ

บริการตำแหน่งอื่นๆ จะนำ Access Point นี้ออกด้วยไหม

ผู้ให้บริการตำแหน่งแต่ละรายดำเนินการอย่างอิสระ บางรายเห็นการเลือกไม่เข้าร่วมด้วย SSID เราสนับสนุนให้ผู้ให้บริการรายอื่นถือว่าแท็ก "_nomap" เป็นวิธีเลือกไม่รวม Access Point ในเซิร์ฟเวอร์ตำแหน่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร