ควบคุมการรวมจุดเข้าใช้งานในบริการตำแหน่งของ Google

Google ใช้ข้อมูล Wi-Fi ที่กระจายสู่สาธารณะจากจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายและ GPS เสาสัญญาณมือถือ รวมทั้งข้อมูลเซ็นเซอร์เพื่อปรับปรุงบริการตำแหน่งและประมาณตำแหน่งอุปกรณ์ ข้อมูลนี้จำกัดไว้ให้มีแต่ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายและตำแหน่งของจุดเข้าใช้งานนั้นเท่านั้น

คุณอนุญาตให้บริการตำแหน่งของ Google ใช้จุดเข้าใช้งาน Wi-Fi ของคุณได้เพื่อช่วยให้แอปอย่าง Google Maps ทำงานดีขึ้น 

ฉันจะเลือกให้จุดเข้าใช้งานไม่ใช้บริการตำแหน่งของ Google ได้อย่างไร

หากไม่ต้องการเข้าร่วมบริการนี้ ให้เปลี่ยน SSID (ชื่อ) ของจุดเข้าใช้งาน Wi-Fi (ชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณ) ให้ลงท้ายด้วย "_nomap" ตัวอย่างเช่น หาก SSID ของคุณคือ "12345" ให้เปลี่ยนเป็น "12345_nomap"

ดูขั้นตอนดำเนินการสำหรับจุดเข้าใช้งานที่คุณใช้

หากใช้จุดเข้าใช้งานจาก ISP ให้ติดต่อ ISP เพื่อขอรับทราบขั้นตอน หรือไปที่เว็บไซต์ผู้ผลิตของจุดเข้าใช้งานต่อไปนี้

ทำตามขั้นตอนปกติสำหรับจุดเข้าใช้งานทั่วไป

  1. เชื่อมต่อจุดเข้าใช้งานและคอมพิวเตอร์โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต
  2. หาเกตเวย์เริ่มต้นของการเชื่อมต่อโดยดำเนินการดังนี้
    • ใน Windows ให้พิมพ์ "ipconfig" ในพร้อมท์คำสั่ง (ในเมนูเริ่มต้น)
    • ใน Mac OS ให้พิมพ์ "ifconfig" ในพร้อมท์คำสั่ง
    • ใน Linux ให้พิมพ์ "ifconfig" ในพร้อมท์คำสั่ง
  3. เมื่อคุณมีเกตเวย์ค่าเริ่มต้น (ซึ่งมีหน้าตา เช่น 192.168.0.1) แล้ว ให้พิมพ์เกตเวย์ในแถบที่อยู่เว็บของเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Firefox ขั้นตอนนี้จะนำคุณไปยังแผงควบคุมของจุดเข้าใช้งาน
  4. หากระบบขอให้ลงชื่อเข้าใช้แผงควบคุมของจุดเข้าใช้งาน ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง โปรดดูวิธีการจากคู่มือของจุดเข้าใช้งาน

หลังจากที่คุณเปลี่ยน SSID แล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้งโดยใช้ชื่อใหม่ โดยทำจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ใช้ Wi-Fi เช่น แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ หากเครือข่ายมีการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกัน

เปิด Google Maps ในอุปกรณ์ Android ที่เปิด Wi-Fi เพื่อให้ระบบส่ง SSID ที่เปลี่ยนแปลงไปยัง Google ได้อย่างรวดเร็ว แล้วแตะตำแหน่งของฉัน ตำแหน่ง เพื่อระบุตำแหน่งให้เป็นบริเวณใกล้เคียงกับจุดเข้าใช้งาน Wi-Fi ของคุณ

บริการตำแหน่งอื่นๆ จะนำจุดเข้าใช้งานของฉันออกด้วยไหม

ผู้ให้บริการตำแหน่งแต่ละรายดำเนินการอย่างอิสระ บางรายเห็นการเลือกไม่เข้าร่วมด้วย SSID เราสนับสนุนให้ผู้ให้บริการรายอื่นถือว่าแท็ก "_nomap" เป็นวิธีเลือกไม่รวมจุดเข้าใช้งานไว้ในเซิร์ฟเวอร์ตำแหน่ง

ฉันจะรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายไร้สายโดยการใช้การเข้ารหัสผ่านที่รัดกุมได้อย่างไร

นอกจากข้อมูลในการนำจุดเข้าใช้งานออกจากบริการตำแหน่งของ Google แล้ว ศูนย์ความปลอดภัย Googleยังมีเคล็ดลับเรื่องวิธีรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายไร้สายโดยการใช้การเข้ารหัสผ่านที่รัดกุมอีกด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร