Kontroliranje uključivanja pristupne točke u Googleove usluge lokacije

Da bi poboljšao usluge lokacije, Google upotrebljava Wi-Fi podatke koji se javno emitiraju s bežičnih pristupnih točaka i GPS-a, ćelijskog tornja i podatke senzora. Za procjenu lokacije uređaja upotrebljavaju se samo Wi-Fi podaci koji se javno emitiraju.

Da biste poboljšali rad aplikacija kao što su Google karte, Googleovim uslugama lokacija možete dopustiti da upotrebljavaju vašu pristupnu točku za Wi-Fi. Da biste kontrolirali uključivanje svoje pristupne točke:

Kako mogu isključiti Googleove usluge lokacije?

Da biste ih isključili, promijenite SSID (naziv) svoje pristupne točke za Wi-Fi (naziv svoje bežične mreže) tako da završava s "_nomap". Na primjer, ako je vaš SSID "12345," promijenite ga u "12345_nomap."

Pronađite određene korake za svoju pristupnu točku

Ako ste svoju pristupnu točku dobili od ISP-a, obratite mu se da biste saznali korake. U suprotnome provjerite na web-lokaciji proizvođača svoje pristupne točke:

Slijedite opće korake za mnoge pristupne točke

  1. Fizički spojite svoju pristupnu točku i računalo pomoću kabla za ethernet.
  2. Pronađite zadani pristupnik za svoju vezu:
    • na Windowsima u naredbeni redak (na izborniku Start) utipkajte "ipconfig".
    • na Mac OS-u u naredbeni redak utipkajte "ifconfig".
    • na Linuxu u naredbeni redak utipkajte "ifconfig".
  3. Nakon što saznate zadani pristupnik (izgleda ovako: 192.168.0.1), utipkajte ga u adresnu traku svojeg web-preglednika kao što je Chrome ili Firefox. Ovaj korak odvest će vas na upravljačku ploču za vašu pristupnu točku.
  4. Ako se od vas zatraži prijava na kontrole pristupne točke, unesite točno korisničko ime i zaporku. Pogledajte upute koje su isporučene zajedno s vašom pristupnom točkom.

Nakon promjene SSID-a ponovno se spojite na mrežu i upotrijebite njezin novi naziv. Ovaj korak možete napraviti s bilo kojeg uređaja koji upotrebljava Wi-Fi, kao što je vaše prijenosno računalo ili mobilni uređaj. Ako je vaša mreža zaštićena zaporkom, upotrijebite istu zaporku.

Da biste svoj izmijenjeni SSID brzo dostavili Googleu, otvorite Google karte na Android uređaju s uključenim Wi-Fijem. Da biste uspostavili popravak lokacije blizu svoje pristupne točke za Wi-Fi, dodirnite Moja lokacija Lokacija.

Hoće li se moja pristupna točka ukloniti iz ostalih usluga lokacije?

Svaki pružatelj usluge lokacije radi neovisno. Ostali pružatelji mogu vidjeti SSID način isključivanja. Potičemo druge pružatelje da poštuju oznaku "_nomap" kao način isključivanja iz pružatelja lokacije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?