Kontrolin ang pagsasama ng access point sa mga serbisyo ng Lokasyon ng Google

Upang mapahusay ang mga serbisyo ng Lokasyon, gumagamit ang Google ng data ng Wi-Fi na bino-broadcast sa publiko mula sa mga wireless na access point at GPS, cell tower, at data ng sensor. Impormasyon lang ng Wi-Fi na bino-broadcast sa publiko ang ginagamit upang tantyahin ang lokasyon ng isang device.

Upang matulungan ang mga app tulad ng Google Maps na gumana nang mas maayos, maaari mong hayaan ang mga serbisyo ng Lokasyon ng Google na gamitin ang iyong access point ng Wi-Fi. Upang kontrolin kung kasama ang iyong access point:

Paano ako mag-o-opt out sa mga serbisyo ng Lokasyon ng Google?

Upang mag-opt out, baguhin ang SSID (pangalan) ng iyong access point ng Wi-Fi (ang pangalan ng wireless network mo) upang magtapos ito sa "_nomap." Halimbawa, kung "12345" ang iyong SSID, gagawin mo itong "12345_nomap."

Maghanap ng mga partikular na hakbang para sa iyong access point

Kung nakuha mo sa iyong ISP ang access point mo, makipag-ugnayan sa iyong ISP para sa mga hakbang. Kung hindi, tingnan ang website ng manufacturer ng iyong access point:

Sundin ang mga pangkalahatang hakbang para sa maraming access point

  1. Gumawa ng pisikal na koneksyon sa pagitan ng iyong access point at computer gamit ang Ethernet cable.
  2. Hanapin ang default na gateway ng iyong koneksyon:
    • Sa Windows, i-type ang "ipconfig" sa command prompt (sa Start menu).
    • Sa Mac OS, i-type ang "ifconfig" sa command prompt.
    • Sa Linux, i-type ang "ifconfig" sa command prompt.
  3. Pagkatapos mong makuha ang default na gateway (192.168.0.1 ang hitsura nito), i-type ito sa address bar ng iyong web browser, tulad ng Chrome o Firefox. Dadalhin ka ng hakbang na ito sa control panel ng iyong access point.
  4. Kung hihilingin sa iyong mag-sign in ka sa mga kontrol ng access point mo, ilagay ang tamang username at password. Tingnan ang mga tagubiling kasama ng iyong access point.

Pagkatapos mong palitan ang iyong SSID, muling kumonekta sa network gamit ang bagong pangalan nito. Maaari mong gawin ang hakbang na ito mula sa anumang device na gumagamit ng Wi-Fi, tulad ng iyong laptop o mobile phone. Kung may password ang iyong network, gamitin ang parehong password.

Upang makatulong na matiyak na maisusumite kaagad sa Google ang binago mong SSID, buksan ang Google Maps sa isang Android device na naka-on ang Wi-Fi. Upang magtakda ng lokasyong malapit sa iyong access point ng Wi-Fi, i-tap ang Aking lokasyon Lokasyon.

Maaalis ba ang aking access point sa lahat ng iba pang serbisyo ng Lokasyon?

Hiwalay na nagpapatakbo ang bawat provider ng serbisyo ng Lokasyon. Makikita ng ibang provider ang paraan ng pag-opt out gamit ang SSID. Hinihikayat namin ang ibang provider na kilalanin ang tag na "_nomap" bilang paraan ng pag-opt out sa pagkakasama sa isang server ng Lokasyon.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?