Контрол върху включването на точка за достъп в Услугите за местоположение на Google.

За да подобри Услугите за местоположение, Google използва обществено излъчвани данни по Wi-Fi от безжични точки за достъп и данни от GPS, кули на клетъчни мрежи и сензори. Използва се само обществено излъчвана информация по Wi-Fi, за да се изчисли местоположението на устройство.

За да помогнете на приложения като Google Карти да работят по-добре, можете да позволите на Услугите за местоположение на Google да използват точката ви за достъп до Wi-Fi. За да контролирате дали точката ви за достъп е включена:

Как да се откажа от Услугите за местоположение на Google?

За да се откажете, променете SSDI (името) на точката си за достъп до Wi-Fi (името на безжичната мрежа), така че да завършва на „_nomap“. Ако например SSID e „12345“, добре е да го промените на „12345_nomap“.

Намерете конкретни стъпки за точката си за достъп

Ако сте получили точката си за достъп от доставчика си на интернет услуги, свържете се с него за стъпките. В противен случай проверете уебсайта на производителя на точката си за достъп:

Следвайте общите инструкции за много точки за достъп

  1. Установете физическа връзка между точката си за достъп и компютъра си посредством мрежови кабел.
  2. Намерете шлюза по подразбиране за връзката си:
    • За Windows въведете „ipconfig“ в командния прозорец (в менюто „Старт“).
    • За Mac OS въведете „ifconfig“ в командния прозорец.
    • За Linux въведете „ifconfig“ в командния прозорец.
  3. Когато вече разполагате с шлюза по подразбиране (изглеждащ по подобен начин: 192.168.0.1), въведете го в адресната лента в уеб браузъра си, като Chrome или Firefox. Така ще бъдете отведени до контролния панел за точката си за достъп.
  4. Ако бъдете помолени да влезете в контролите за точката си за достъп, въведете правилните потребителско име и парола. Вижте инструкциите, съпровождащи точката ви за достъп.

Когато промените SSID, възстановете връзката си с мрежата, използвайки новото й име. Можете да изпълните тази стъпка от всяко устройство с Wi-Fi, като например лаптоп или мобилен телефон. Ако мрежата ви е защитена с парола, използвайте същата парола.

За да сте сигурни, че промяната в SSID ще бъде изпратена бързо на Google, отворете Google Карти на устройство с Android с включена Wi-Fi. За да установите връзка в близост до точката си за достъп до Wi-Fi, докоснете „Моето местоположение“ Местоположение.

Точката ми за достъп ще бъде ли премахната от други Услуги за местоположение?

Всеки доставчик на Услуги за местоположение работи независимо. Другите доставчици може да видят SSID метода за отказ. Насърчаваме ги да уважават маркера „_nomap“ като начин за отказ от включване в сървър за местоположение.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?