Báo cáo sự cố hoặc sữa chữa bản đồ (Maps cổ điển)

Những hướng dẫn này là dành cho Maps cổ điển. Xem hướng dẫn cho Maps mới. (Tôi đang sử dụng phiên bản nào?.)

Bạn thấy thông tin địa chỉ, đường phố hoặc chỉ đường không đầy đủ hoặc không chính xác? Bạn muốn thêm một doanh nghiệp hoặc địa điểm khác vào bản đồ? Hãy cho chúng tôi biết về những thay đổi xảy ra trong thế giới xung quanh bạn nhưng chưa được phản ánh trong Google Maps.

Lưu ý: công cụ "Báo cáo sự cố" có thể không khả dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn không thấy công cụ, bạn có thể chỉnh sửa bản đồ trực tiếp bằng cách sử dụng Map Maker nếu khả dụng.
 

Sự cố với bản đồ

Bạn có thể báo cáo nhiều loại sự cố với bản đồ, chẳng hạn như sự cố với địa chỉ, điểm đánh dấu, mã zip, đường giao thông, chỉ đường và phương tiện.

 1. Mở Google Maps cổ điển.
  Lưu ý: Những hướng dẫn này chỉ liên quan đến Maps cổ điển.
 2. Nhấp vào Báo cáo sự cố ở góc tay phải dưới cùng của bản đồ. Nếu bạn không thấy công cụ này, bạn có thể chỉnh sửa bản đồ trực tiếp bằng cách sử dụng Map Maker nếu khả dụng.
 3. Chọn loại sự cố trong "Sự cố liên quan tới…"
 4. Làm theo hướng dẫn cho loại sự cố bạn đang báo cáo. Đối với một số danh mục nhất định, bạn có thể chọn hộp "Gửi email cho tôi khi sự cố được giải quyết".
 5. Nhấp vào Gửi.
 

Sự cố với doanh nghiệp hoặc địa điểm khác

Bạn có phải là chủ doanh nghiệp không? Nếu một doanh nghiệp đã được liệt kê trên bản đồ là của bạn, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn và chỉnh sửa danh sách doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết không chính xác cho một doanh nghiệp hoặc địa điểm khác hiện có trên bản đồ. Bạn có thể đề xuất thay đổi đối với các chi tiết như tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, trang web và vị trí điểm đánh dấu.

 1. Mở Google Maps.
 2. Tìm kiếm một địa điểm trên bản đồ và nhấp vào tiêu đề của kết quả trong bảng điều khiển bên trái.
 3. Trong cửa sổ thông tin, nhấp vào thông tin khác > Báo cáo sự cố. Nếu bạn không thấy công cụ này, bạn có thể chỉnh sửa bản đồ trực tiếp bằng cách sử dụng Map Maker nếu khả dụng.
 4. Báo cáo sự cố hoặc đề xuất thay đổi bằng cách sử dụng các công cụ trên trang này. Tìm hiểu thêm về đề xuất thay đổi đối với một địa điểm.
 5. Nhấp vào Gửi.

Thêm địa điểm mới

Bạn có thể thêm doanh nghiệp, địa danh hoặc các vị trí khác vào bản đồ.

 1. Căn giữa bản đồ tới khu vực có vị trí của địa điểm hoặc doanh nghiệp.
 2. Nhấp vào Báo cáo sự cố ở góc dưới cùng bên phải của bản đồ.
 3. Nhấp vào thêm địa điểm hoặc doanh nghiệp mới ở gần dưới cùng của cửa sổ.
 4. Thực hiện theo các hướng dẫn để thêm địa điểm mới, sau đó thêm chi tiết.
 5. Nhấp vào Gửi.
 

Sự cố khác

 • Hình ảnh Chế độ xem phố không chính xác hoặc không phù hợp. Tìm hiểu cách báo cáo hình ảnh Chế độ xem phố.
 • Hình ảnh vệ tinh cần cập nhật. Bạn hiện không thể báo cáo hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng công cụ Theo dõi thế giới của bạn để tìm hiểu khi nào hình ảnh mới sẽ có sẵn.
 • Báo cáo bài đánh giá về một danh sách. Nếu bạn thấy bài đánh giá không phù hợp về một địa điểm, bạn có thể sử dụng Google+ Địa phương để yêu cầu xóa bài đánh giá.
  1. Tìm kiếm địa điểm có bài đánh giá không phù hợp.
  2. Nhấp vào [số] bài đánh giá hoặc Hãy là người đầu tiên đánh giá để chuyển tới trang Google+ Địa phương của địa điểm.
  3. Nhấp vào lá cờ bên cạnh bài đánh giá.
  4. Hoàn tất biểu mẫu và nhấp vào Gửi.

Tìm hiểu thêm về tiêu chí chính sách để xóa bài đánh giá.

Các sự cố liên quan

Liên kết "Báo cáo sự cố" chuyển sang màu xám hoặc không khả dụng

Nếu liên kết "Báo cáo sự cố" chuyển sang màu xám, việc chỉnh sửa có thể bị khóa đối với vị trí cụ thể này. Nếu bạn không thấy công cụ, bạn có thể chỉnh sửa bản đồ trực tiếp bằng cách sử dụng Map Maker nếu khả dụng.

Thực hiện cải tiến cho bản đồ

Hãy đóng góp kiến ​​thức về thế giới của bạn để thêm hoặc thay đổi thông tin bản đồ cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với Google Map Maker. Map Maker chỉ khả dụng ở một số quốc gia nhất định.

Để chỉnh sửa Google Maps trong Map Maker:

 1. Mở maps.google.com.
 2. Nhấp vào nút Chỉnh sửa trong Map Maker ở góc dưới bên phải của màn hình.
 3. Nhấp vào Thêm mới hoặc Chỉnh sửa. Hãy thực hiện chỉnh sửa của bạn, sau đó nhấp vào Lưu khi hoàn tất.
Thử Map Maker bây giờ
Xóa nội dung vì lý do pháp lý
Để báo cáo nội dung cần được xóa vì lý do pháp lý, vui lòng truy cập trình gỡ rối xóa nội dung khỏi Google của chúng tôi.

Điều gì xảy ra với báo cáo của tôi

Chúng tôi sẽ xác nhận báo cáo của bạn với những người dùng khác, các nhà cung cấp dữ liệu hoặc các thông tin trên Maps hiện có. Do số lượng báo cáo lớn, chúng tôi có thể không có khả năng trả lời bạn trực tiếp. Nếu được phê duyệt, có thể mất một thời gian để thay đổi của bạn xuất hiện trên bản đồ.