Đo khoảng cách giữa các điểm

Bạn có thể đo khoảng cách giữa hai hoặc nhiều điểm trên bản đồ. Ví dụ: bạn có thể đo tổng số dặm theo đường thẳng giữa hai thành phố.

Lưu ý quan trọng: Nếu đang sử dụng Maps ở Chế độ thu gọn, bạn không thể đo khoảng cách giữa các điểm. Nếu có một tia chớp ở dưới cùng, tức là bạn đang ở Chế độ thu gọn. Tìm hiểu thêm về các phiên bản khác của Google Maps.

Để đo khoảng cách giữa hai điểm, hãy làm như sau: 

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps
  2. Nhấp chuột phải vào điểm xuất phát của bạn.
  3. Chọn Đo khoảng cách.
  4. Nhấp vào vị trí bất kỳ trên bản đồ để tạo một tuyến đường mà bạn muốn đo. Để thêm một điểm khác, hãy nhấp vào vị trí bất kỳ trên bản đồ.
    • Ở dưới cùng, bạn có thể thấy tổng khoảng cách theo dặm (mi) và ki lô mét (km).
    • Mẹo: Để di chuyển một điểm hoặc tuyến đường, hãy nhấp vào và kéo điểm hoặc tuyến đường đó. Để xóa một điểm, hãy nhấp vào điểm đó.
  5. Sau khi thực hiện xong, trên thẻ ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Đóng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính