วัดระยะทางระหว่างจุด

คุณสามารถคำนวณระยะทางระหว่างจุด 2 จุดขึ้นไปบนแผนที่ เช่น คุณสามารถวัดระยะทางเป็นแนวเส้นตรงระหว่างเมือง 2 เมืองได้

  1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์ หากคุณใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะเห็นรูปสายฟ้าที่ด้านล่าง และจะไม่สามารถวัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ ได้
  2. คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น
  3. เลือกวัดระยะทาง
  4. คลิกที่ใดก็ได้บนแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางที่ต้องการวัด หากต้องการเพิ่มจุดอื่น ให้คลิกที่ใดก็ได้บนแผนที่
  5. ไม่บังคับ: ลากจุดหรือเส้นทางเพื่อเคลื่อนย้าย หรือคลิกจุดเพื่อนำออก
  6. ที่ด้านล่าง คุณจะเห็นระยะทางรวมเป็นหน่วยไมล์ และกิโลเมตร (กม.)
  7. เมื่อเสร็จแล้ว ในการ์ดที่อยู่ด้านล่าง ให้คลิกปิด ปิด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร