วัดและคำนวณระยะทาง

คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างจุด 2 จุดหรือมากกว่านั้นได้โดยใช้ Google Maps เช่น คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างเมือง 2 เมือง

วัดระยะทางระหว่างจุด

 1. เปิด Google Maps และคลิก X ในช่องค้นหาเพื่อเริ่มต้นด้วยแผนที่เปล่า
 2. คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น
 3. คลิกวัดระยะทาง
   หากคุณไม่เห็นตัวเลือกวัดระยะทาง ไปที่คำแนะนำเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้านี้
 4. คลิกอีกจุดหนึ่งบนแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางที่คุณต้องการวัด จากนั้นคลิกจุดอื่นๆ เพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการวัด
 5. ไม่บังคับ: ลากจุดเพื่อเคลื่อนย้าย หรือคลิกจุดเพื่อลบ
 6. ดูระยะทางรวมเป็นไมล์ (ไมล์) และกิโลเมตร (กม.) ใต้ช่องค้นหา

เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก ในบัตรใต้ช่องค้นหาหรือคลิกขวาบนแผนที่ แล้วเลือกล้างการวัด

คำแนะนำเพิ่มเติม

หากคำแนะนำข้างต้นใช้ไม่ได้ คุณอาจกำลังใช้ Maps เวอร์ชันคลาสสิกอยู่ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้แทน

วัดระยะทางบน Google Maps แบบคลาสสิก

ถ้าต้องการวัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ ใน Google Maps แบบคลาสสิก ก่อนอื่นคุณต้องเปิดการวัดระยะทางก่อน

เปิดการวัดระยะทาง ดังนี้

 1. เปิด Google Maps แบบคลาสสิก
 2. คลิกลิงก์ Maps Labs ที่ด้านล่างของแผงด้านซ้ายมือ
 3. คลิกปุ่มเปิดใช้ถัดจาก "เครื่องมือวัดระยะทาง"
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ ดังนี้

 1. เปิด Google Maps แบบคลาสสิก
 2. คลิกไอคอนไม้บรรทัดที่มุมซ้ายล่างของแผนที่
 3. คลิกที่จุดเริ่มต้นบนแผนที่ จากนั้นคลิกจุดอื่นๆ เพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการวัด
 4. เส้นทางสีแดงจะปรากฏขึ้นบนแผนที่ระหว่างจุด 2 จุด และระยะทางจะแสดงบนแผงทางซ้าย

คลาราเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Maps และผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหน้านี้ให้เธอทราบได้

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด