ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

วัดระยะทางระหว่างจุด

คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างจุด 2 จุดหรือมากกว่านั้นได้โดยใช้ Google Maps เช่น คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างเมือง 2 เมือง

  1. เปิด Google Maps
  2. คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น
  3. เลือกวัดระยะทาง
  4. คลิกอีกจุดหนึ่งบนแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางที่คุณต้องการวัด จากนั้นคลิกจุดอื่นๆ เพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการวัด
  5. ไม่บังคับ: ลากจุดเพื่อเคลื่อนย้าย หรือคลิกจุดเพื่อลบ
  6. ดูระยะทางรวมเป็นไมล์ และกิโลเมตร (กม.) ใต้ช่องค้นหา

เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาบนแผนที่ และเลือกล้างการวัด หรือไปที่การ์ดที่ด้านล่างสุด และคลิก

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถวัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ ได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร