วัดและคำนวณระยะทาง

คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างจุด 2 จุดหรือมากกว่านั้นได้โดยใช้ Google Maps เช่น คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างเมือง 2 เมือง

วัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ

  1. เปิด Google Maps
  2. ไปที่ช่องค้นหาและคลิก ซึ่งจะเป็นการล้างแผนที่
  3. คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น
  4. คลิกวัดระยะทาง
  5. คลิกอีกจุดบนแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางที่คุณต้องการวัด จากนั้นคลิกจุดอื่นๆ เพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการวัด
  6. ไม่บังคับ: ลากจุดเพื่อเคลื่อนย้าย หรือคลิกจุดเพื่อลบ
  7. ดูระยะทางรวมเป็นไมล์ (ไมล์) และกิโลเมตร (กม.) ใต้ช่องค้นหา

เมื่อเสร็จแล้ว ไปที่บัตรใต้ช่องค้นหาและคลิก หรือคลิกขวาบนแผนที่แล้วเลือกล้างการวัด

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถวัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ ได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม