วัดระยะทางระหว่างจุด

คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างจุด 2 จุดหรือมากกว่านั้นได้โดยใช้ Google Maps เช่น คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างเมือง 2 เมือง

คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google Maps
 2. คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น
 3. เลือกวัดระยะทาง
 4. คลิกอีกจุดหนึ่งบนแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางที่คุณต้องการวัด จากนั้นคลิกจุดอื่นๆ เพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการวัด
 5. ไม่บังคับ: ลากจุดเพื่อเคลื่อนย้าย หรือคลิกจุดเพื่อลบ
 6. ดูระยะทางรวมเป็นไมล์ และกิโลเมตร (กม.) ใต้ช่องค้นหา

เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาบนแผนที่ และเลือกล้างการวัด หรือไปที่การ์ดที่ด้านล่างสุด และคลิก

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถวัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ ได้
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 1. เปิดแอป Google Maps maps
 2. แตะจุดบนแผนที่ค้างไว้ หมุดสีแดงจะปรากฏขึ้น
 3. จากด้านล่าง ปัดขึ้นที่ชื่อของสถานที่นั้น
 4. เลื่อนลงบนหน้าของสถานที่ และเลือกวัดระยะทาง
 5. เลื่อนแผนที่เพื่อให้วงกลมสีดำหรือเส้นกากบาทอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการวัด หากต้องการรวมอยู่ในระยะทางรวม ให้แตะเครื่องหมาย + สีน้ำเงิน
 6. ดูด้านล่างของแผนที่เพื่อดูระยะทางรวมเป็นไมล์ หรือกิโลเมตร (กม.)
 7. ไม่บังคับ: ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการวัดเพิ่มเติม
 8. ไม่บังคับ: หากต้องการนำจุดออก ให้แตะเลิกทำ หากต้องการล้างจุดทั้งหมด ให้แตะเมนู offline maps menu icon image > ล้าง

เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะลูกศรย้อนกลับที่มุมซ้ายบน

หมายเหตุ: สามารถใช้ได้เฉพาะบน Android

บทความนี้มีประโยชน์ไหม