วัดและคำนวณระยะทาง

คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างจุด 2 จุดหรือมากกว่านั้นได้โดยใช้ Google Maps เช่น คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างเมือง 2 เมือง

วัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ

 1. เปิด Google Maps
 2. ไปที่ช่องค้นหาและคลิก ซึ่งจะเป็นการล้างแผนที่
 3. คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น
 4. คลิกวัดระยะทาง
 5. คลิกอีกจุดบนแผนที่เพื่อสร้างเส้นทางที่คุณต้องการวัด จากนั้นคลิกจุดอื่นๆ เพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการวัด
 6. ไม่บังคับ: ลากจุดเพื่อเคลื่อนย้าย หรือคลิกจุดเพื่อลบ
 7. ดูระยะทางรวมเป็นไมล์ (ไมล์) และกิโลเมตร (กม.) ใต้ช่องค้นหา

เมื่อเสร็จแล้ว ไปที่บัตรใต้ช่องค้นหาและคลิก หรือคลิกขวาบนแผนที่แล้วเลือกล้างการวัด

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถวัดระยะทางระหว่างจุดต่างๆ ได้

คลาราเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Maps และผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหน้านี้ให้เธอทราบได้

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด