Mjerenje udaljenosti između točaka

Udaljenost između dviju ili više točaka na karti možete izračunati. Na primjer, možete izmjeriti pravocrtnu kilometražu između dvaju gradova.

  1. Na računalu otvorite Google karte. Ako koristite Karte u jednostavnom načinu, pri dnu će se prikazivati munja i nećete moći izračunati udaljenost između točaka.
  2. Kliknite početnu točku desnom tipkom.
  3. Odaberite Izmjeri udaljenost.
  4. Kliknite bilo gdje na karti da bi se pojavio put koji ćete izmjeriti. Da biste dodali drugu točku, kliknite bilo koje mjesto na karti.
  5. Izborno: povucite točku da biste je premjestili ili kliknite točku da biste je uklonili.
  6. Pri dnu će se prikazivati ukupna udaljenost u miljama (mi) i kilometrima (km).
  7. Kada završite, na kartici pri dnu kliknite Zatvori Zatvaranje.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?