Sukatin ang distansya sa pagitan ng mga punto

Maaari mong kalkulahin ang distansya sa pagitan ng dalawa o higit pang punto sa mapa. Halimbawa, maaari mong sukatin ang mileage sa isang diretsong linya sa pagitan ng dalawang lungsod.

  1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps. Kung ginagamit mo ang Maps sa Lite mode, may makikita kang icon na kidlat sa ibaba at hindi mo masusukat ang distansya sa pagitan ng mga punto.
  2. Mag-right click sa iyong pagmumulan.
  3. Piliin ang Sukatin ang distansya.
  4. Mag-click kahit saan sa mapa upang gumawa ng susukating path. Upang magdagdag ng panibagong punto, mag-click kahit saan sa mapa.
  5. Opsyonal: I-drag ang isang punto o path upang ilipat ito, o i-click ang isang punto upang alisin ito.
  6. Sa ibaba, makikita mo ang kabuuang distansya na nakasaad sa milya (mi) at kilometro (km).
  7. Kapag tapos na: Sa card sa ibaba, i-click ang Isara Isara.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?