Měření vzdálenosti mezi dvěma body

Pomocí Map Google můžete měřit vzdálenost mezi dvěma či více místy. Lze měřit například vzdálenost mezi dvěma městy.

Počítač
 1. Otevřete Mapy Google.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na výchozí bod trasy.
 3. Vyberte volbu Změřit vzdálenost.
 4. Klikněte na libovolné místo na mapě a vytvořte trasu, jejíž délku chcete změřit. Kliknutím můžete do měřené trasy přidávat další body.
 5. Volitelné: Bod můžete přetáhnout nebo na něj kliknout a odstranit ho.
 6. Celkovou vzdálenost naleznete pod vyhledávacím polem (jak v mílích, tak v kilometrech).

Až budete hotovi, klikněte pravým tlačítkem na mapu a vyberte volbu Vymazat výsledek měření, případně klikněte na ikonu na spodní kartě.

Poznámka: Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, vzdálenost bodů není možné měřit.
Telefon nebo tablet Android
 1. Spusťte aplikaci Mapy Google maps.
 2. Klepněte na mapě na příslušné místo a podržte ho. Objeví se červený špendlík.
 3. Zdola přejeďte prstem přes název místa.
 4. Posuňte se na stránce místa dolů a vyberte volbu Změřit vzdálenost.
 5. Posuňte mapu tak, aby se černý kruh nebo zaměřovač dostal tam, kam vede měřená trasa. Chcete-li bod zahrnout do měření celkové vzdálenosti, dotkněte se modré ikony +.
 6. Celkovou vzdálenost v kilometrech nebo v mílích naleznete ve spodní části mapy.
 7. Volitelné: Opakováním bodů 5 a 6 lze přidávat další body měření.
 8. Volitelné: Chcete-li nějaký bod odstranit, dotkněte se volby Vrátit zpět . Chcete-li odstranit všechny body, dotkněte se nabídky offline maps menu icon image > Vymazat.

Po skončení klikněte na šipku zpět vlevo nahoře.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro Android.

Pomohl vám tento článek?