Měření a výpočet vzdálenosti

Pomocí Map Google můžete měřit vzdálenost mezi dvěma či více místy. Měřit lze například vzdálenost mezi dvěma městy.

Změřte vzdálenost různých míst

  1. Otevřete Mapy Google.
  2. Klikněte na symbol ve vyhledávacím poli, abyste začínali s čistou mapou.
  3. Pravým tlačítkem klikněte na počáteční bod trasy.
  4. Klikněte na možnost Změřit vzdálenost.
  5. Klikněte na libovolné místo na mapě a vytvořte cestu, jejíž délku chcete změřit. Kliknutím přidávejte další body, jejichž vzdálenost chcete změřit.
  6. [Volitelné]: Bod můžete přetáhnout nebo na něj kliknout a odstranit ho.
  7. Celkovou vzdálenost naleznete pod vyhledávacím polem (jak v mílích, tak v kilometrech).

Po skončení přejděte na kartu pod vyhledávacím polem a klikněte na symbol . Nebo klikněte pravým tlačítkem na mapu a zvolte možnost Vymazat výsledek měření.

Poznámka: Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, vzdálenost bodů není možné měřit.
Pomohl vám tento článek?