Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi cỡ chữ, thu phóng, xoay và nghiêng

Để xem thêm thông tin chi tiết trên bản đồ, hãy phóng to hoặc thu nhỏ. Nếu sử dụng ứng dụng Google Maps, bạn có thể sử dụng cử chỉ để xoay hoặc nghiêng bản đồ.

Lưu ý: Bạn không thể xoay hoặc nghiêng bản đồ bằng cách sử dụng Google Maps trên máy tính.

Thay đổi kích thước văn bản

Để làm cho văn bản lớn hơn hoặc nhỏ hơn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

 1. Mở Google Maps.
 2. Nhấn các phím sau:
 • Mac
  • Làm cho văn bản lớn hơn: command + +.
  • Làm cho văn bản nhỏ hơn: command + -.
 • Windows
  • Làm cho văn bản lớn hơn: CTRL + +.
  • Làm cho văn bản nhỏ hơn: CTRL + -.

Phóng to và thu nhỏ bản đồ

Có một vài cách để phóng to và thu nhỏ:

 • Ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào + hoặc -.
 • Cuộn bằng cách sử dụng chuột hoặc chụm bằng cách sử dụng bàn di chuột.
 • Nhấp đúp bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn di chuột.
 • Để thu phóng nhanh hơn, hãy nhấn và giữ phím (Mac) hoặc CTRL (Windows) khi phóng to và thu nhỏ bằng chuột.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?