Spolupráce a sdílení

Moje mapy můžete i nadále vytvářet a upravovat v Mapách Google. Vyzkoušet si ale můžete i nový mapovací nástroj: Maps Engine Lite. Naimportujete do něj místa z tabulky, pomocí vrstev zobrazíte různé typy obsahu nebo si místa, čáry a tvary jednoduše nakreslíte a přidáte.

Spolupráce s ostatními

Jakmile vytvoříte mapu, můžete pozvat libovolný počet uživatelů, aby s vámi spolupracovali na jejích úpravách. Postup:

 1. Vytvořte nebo upravte mapu, jejíž název jste vybrali v sekci Moje místa.
 2. Klikněte na možnost Přizvat spolupracovníky (modře) na levém panelu. Zobrazí se dialogové okno.
 3. Zadejte nebo zvolte následující možnosti:
  • pozvat uživatele jako spolupracovníky,
  • přidat zprávu,
  • umožnit spolupracovníkům pozvat další uživatele,
  • povolit úpravu této mapy všem,
  • přidat spolupracovníky.
 4. Klikněte na tlačítko Odeslat pozvánky. Mapy Google odešlou pozvánku všem zadaným spolupracovníkům.

Sdílení map

Když vytvoříte mapu, můžete ji sdílet s ostatními. Postup:

 1. Otevřete mapu, kterou chcete sdílet.
 2. Klikněte na tlačítko odkazu v pravém horním rohu levého panelu. Automaticky se zvýrazní adresa mapy.
 3. Tuto adresu můžete sdílet tak, že ji zkopírujete (pravým tlačítkem myši nebo pomocí kláves CTRL+C) a vložíte na své stránky nebo blog.
 4. Můžete také kliknout na tlačítko Odeslat v pravém horním rohu a zadat požadované e-mailové adresy.
Podívejte se na video o tom, jak lze vkládat a sdílet vlastní mapy.

 

Související témata:

O veřejných a neveřejných mapách

Můžete zvolit, zda budou vaše mapy veřejné či neveřejné.

Veřejné mapy jsou ty, které chcete publikovat a sdílet se všemi uživateli. Veřejné mapy jsou zahrnuty do výsledků vyhledávání ve Vyhledávání Google. Postupujte tak, že do vyhledávacího pole zadáte adresu „site:maps.google.cz“ a za ní název mapy nebo požadovaný vyhledávací dotaz (např. site:maps.google.cz benzínové pumpy).

Neveřejné mapy jsou ty, které chcete sdílet pouze s několika vybranými uživateli. Adresy neveřejných map na Mapách Google jsou nadále veřejně přístupné, ale nejsou uvedeny ve výsledcích Vyhledávání Google. Podobají se tak neveřejným telefonním číslům – každý, kdo zná adresu konkrétní mapy, ji může zobrazit nebo sdílet s ostatními.

Pokud veřejnou mapu změníte na neveřejnou, může ukončení jejího zobrazování ve výsledcích Vyhledávání Google chvíli trvat. Jestliže se v nich mapa i nadále zobrazuje, je to pravděpodobně proto, že Vyhledávání Google nebylo od změny nastavení ještě přeindexováno.

Změna nastavení mapy na veřejnou nebo neveřejnou:

 1. Klikněte na možnost Moje místa > Mapy. Zobrazí se seznam vašich map. Kliknutím zobrazte příslušnou mapu.
 2. Klikněte na červené tlačítko Upravit.
 3. Zvolte možnost Veřejná nebo Neveřejná.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Toto nastavení můžete kdykoli změnit. Všechny neveřejné mapy však mají veřejně přístupnou adresu a všichni, kdo ji znají, je mohou sdílet s ostatními – včetně uvádění odkazů nebo vkládání do jiných webových stránek. Takové stránky se potom mohou zobrazovat i ve výsledcích Vyhledávání Google. Obecně doporučujeme, abyste mapy, které nechcete s nikým sdílet, vůbec nevytvářeli.

Prohlížení map v Google Earth

Pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci Google Earth, můžete si v ní své mapy zobrazit. Postupujte takto:

 1. Vytvořte nebo otevřete svoji mapu.
 2. Na levém panelu klikněte na tlačítko KML nebo na ikonu Ikona KML. Mapy Google nahrají do vašeho počítače soubor KML, který můžete otevřít v aplikaci Google Earth.