Přidat objekty do mapy

Moje mapy můžete i nadále vytvářet a upravovat v Mapách Google. Vyzkoušet si ale můžete i nový mapovací nástroj: Maps Engine Lite. Naimportujete do něj místa z tabulky, pomocí vrstev zobrazíte různé typy obsahu nebo si místa, čáry a tvary jednoduše nakreslíte a přidáte.

Naučte se kreslit čáry v zobrazení Moje mapy.

 

Moje mapy Google umožňují přidávat do mapy značky míst, spojnice, tvary a vyhledávání snadněji než dosud.

Postup při přidávání značky místa do mapy:

 1. Vytvořte nebo otevřete mapu a klikněte na tlačítko Upravit. Přejdete tak do režimu úprav.
 2. Klikněte na modrou ikonu značky místa tlačítko Značka místa. Kurzor se změní na ikonu se zaměřovacím křížem ve tvaru písmene „X“. Kříž označuje pozici, do které bude značka místa umístěna.
   ikona Značka místa
 3. Přesuňte kurzor na požadovanou pozici. Chcete-li značku místa zrušit, stiskněte klávesu Esc.
 4. Kliknutím značku místa umístíte. Měla by obsadit zvolené místo.
 5. Přidejte název a popis.
 6. Ikonu značky místa můžete změnit kliknutím na ikonu v pravém horním rohu informačního okna. Můžete přidat i vlastní ikonu.
 7. Až budete hotovi, uložte vše kliknutím na tlačítko OK.

Postup při přidávání spojnice do mapy:

 1. Vytvořte nebo otevřete mapu a klikněte na tlačítko Upravit. Přejdete tak do režimu úprav.
 2. Klikněte na ikonu čáry tlačítko Čára a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Nakreslit čáru. Kurzor se zobrazí jako zaměřovací kříž ve tvaru písmene „X“:
  ikona Přidat čáru
 3. Přesuňte kurzor na příslušné místo a kliknutím začněte kreslit čáru. Chcete-li čáru zrušit, stiskněte klávesu Esc.
 4. Kliknutím na tlačítko myši vyznačte jednotlivé body čáry.
 5. Kreslení čáry ukončíte dvojitým kliknutím v posledním bodu.
 6. Přidejte název a popis.
 7. Můžete změnit barvu, neprůhlednost a šířku čáry nebo určit, zda se má automaticky přichycovat k cestám. Stačí kliknout na vzorník barev v pravém horním rohu informačního okna.
 8. Až budete hotovi, uložte vše kliknutím na tlačítko OK.

Postup při přidávání tvaru do mapy:

 1. Vytvořte nebo otevřete mapu a klikněte na tlačítko Upravit. Přejdete tak do režimu úprav.
 2. Klikněte na ikonu čáry tlačítko Čára a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Nakreslit tvar. Kurzor se zobrazí jako zaměřovací kříž ve tvaru písmene „X“:  
  Ikona Přidat čáru
 3. Přesuňte kurzor na příslušné místo a kliknutím začněte kreslit tvar. Chcete-li tvar zrušit, stiskněte klávesu Esc.
 4. Kliknutím vyznačte všechny koncové body tvaru.
 5. Kreslení tvaru ukončíte dvojitým kliknutím v posledním bodu nebo kliknutím do počátečního bodu. Ve druhém případě dojde k uzavření tvaru.
 6. Přidejte název a popis.
 7. Můžete také změnit barvu a neprůhlednost tvaru. Stačí kliknout na vzorník barev v pravém horním rohu informačního okna.
 8. Až budete hotovi, uložte vše kliknutím na tlačítko OK.

Postup při přidávání místa z výsledku vyhledávání:

Do svých map můžete ukládat nalezené adresy a firmy z výsledků vyhledávání. Postupujte takto:

 1. Vytvořte nebo otevřete mapu a klikněte na tlačítko Upravit. Přejdete tak do režimu úprav.
 2. Vyhledejte firmu nebo adresu, kterou chcete přidat. Výsledky se zobrazí v panelu Výsledky hledání na levé straně. Klikněte na zápis nebo značku na mapě, které chcete uložit.
 3. V informačním okně klikněte na odkaz Uložit do mapy. Výsledek se do mapy uloží jako značka místa.
 4. Pokud chcete, upravte název nebo popis.
 5. Až budete hotovi, uložte vše kliknutím na tlačítko OK.

Řazení položek v mapě

Když do mapy přidáte jednotlivé položky, jako například značky míst nebo čáry, můžete změnit pořadí, v jakém se budou zobrazovat v levém panelu. Stačí kliknout na libovolnou položku a přetáhnout ji na příslušné místo v seznamu v dolní části levého panelu. Přečtěte si další informace o tom, jak lze objekty na mapě po vytvoření dále upravovat.

 

Další informace o úpravách objektů na mapě poté, co byly vytvořeny.