Chia sẻ bản đồ hoặc chỉ đường với người khác

Bạn có thể chia sẻ vị trí, chỉ đường hoặc bản đồ. Bạn có thể chia sẻ:

 • Địa điểm, doanh nghiệp hoặc địa chỉ
 • Tìm kiếm chỉ đường
 • Hình ảnh Chế độ xem phố

Bạn không thể chia sẻ:

 • Bản đồ có lưu các vị trí riêng tư
 • Bản đồ có số đo khoảng cách
 • Một ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh của bản đồ

Chia sẻ bản đồ hoặc vị trí

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Đi tới chỉ đường, bản đồ hoặc hình ảnh Chế độ xem phố bạn muốn chia sẻ.
 3. Ở bên trái phía trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 4. Chọn Chia sẻ hoặc nhúng bản đồ. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào Liên kết đến bản đồ này.
  • Tùy chọn: Để tạo liên kết trang web ngắn hơn, hãy chọn hộp bên cạnh "URL ngắn".
 5. Sao chép và dán liên kết bất cứ nơi nào bạn muốn chia sẻ bản đồ.

Nhúng bản đồ hoặc chỉ đường

Lưu ý: Thông tin về giao thông và thông tin khác của Maps đôi khi không có trong bản đồ được nhúng.

 1. Mở Google Maps.
 2. Đi tới chỉ đường, bản đồ hoặc hình ảnh Chế độ xem phố bạn muốn nhúng.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 4. Nhấp vào Chia sẻ hoặc nhúng bản đồ.
 5. Nhấp vào Nhúng bản đồ.
 6. Ở bên trái của hộp văn bản, hãy chọn kích thước mà bạn muốn bằng cách nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 7. Sao chép văn bản trong hộp. Dán văn bản này vào HTML của trang web hoặc blog của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?