แชร์แผนที่หรือเส้นทางกับคนอื่นๆ

คุณแชร์สถานที่ เส้นทาง หรือแผนที่ได้ สิ่งที่แชร์ได้มีดังนี้

 • สถานที่ ธุรกิจ หรือที่อยู่
 • การค้นหาเส้นทาง
 • รูปภาพ Street View

สิ่งที่แชร์ไม่ได้มีดังนี้

 • แผนที่ซึ่งมีตำแหน่งที่คุณบันทึกไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว
 • แผนที่ซึ่งมีการวัดระยะทาง
 • ภาพหน้าจอหรือรูปภาพของตัวแผนที่เอง

แชร์แผนที่หรือตำแหน่ง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่เส้นทาง แผนที่ หรือภาพ Street View ที่ต้องการแชร์
 3. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 4. เลือกแชร์หรือฝังแผนที่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ คลิกลิงก์ไปยังแผนที่นี้
  • ไม่บังคับ: หากต้องการสร้างลิงก์หน้าเว็บที่สั้นลง ให้เลือกช่อง "URL แบบสั้น"
 5. คัดลอกและวางลิงก์ในที่ที่ต้องการแชร์แผนที่

ฝังแผนที่หรือเส้นทาง

หมายเหตุ: บางครั้งข้อมูลการจราจรและข้อมูลอื่นๆ ในแผนที่จะไม่มีในแผนที่แบบฝัง

 1. เปิด Google Maps
 2. ไปที่เส้นทาง แผนที่ หรือภาพ Street View ที่ต้องการแชร์
 3. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 4. คลิกแชร์หรือฝังแผนที่
 5. คลิกฝังแผนที่
 6. ทางด้านซ้ายของช่องข้อความ ให้เลือกขนาดที่ต้องการโดยคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 7. คัดลอกข้อความในช่อง วางลงใน HTML ของเว็บไซต์หรือบล็อก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร