Dijelite kartu ili upute s drugima

Možete dijeliti lokaciju, upute ili kartu. Možete dijeliti:

 • mjesto, tvrtku ili adresu
 • pretraživanje uputa
 • sliku Street Viewa.

Ne možete dijeliti:

 • kartu sa spremljenim lokacijama koje su privatne
 • kartu s mjerilom udaljenosti
 • snimku zaslona ili sliku karte.

Dijeljenje karte ili lokacije

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Google karte.
 2. Pokrenite pretraživanje mjesta. Ili ga pronađite na karti, a zatim ga dodirnite i zadržite da biste ispustili pribadaču.
 3. Dodirnite naziv ili adresu mjesta na dnu.
 4. Dodirnite Dijeli. Ako ne vidite tu ikonu, dodirnite Više 더보기 a zatim Dijeli.
 5. Odaberite aplikaciju u kojoj želite dijeliti vezu na kartu.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?