Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Mag-embed ng mapa o magbahagi ng lokasyon

Sa iyong computer, maaari kang mag-embed ng mapa, larawan ng Street View, mga direksyon sa pagmamaneho, o maghanap sa iyong website or blog. Sa iyong computer, telepono o tablet, maaari kang magbahagi ng lokasyon o mapa sa mga ibang tao sa pamamagitan ng email, Google+, Facebook, Twitter o text.

Mag-embed ng mapa o mga direksyon

Upang mag-embed ng mapa o mga direksyon sa isang website o blog, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

 1. Buksan ang Google Maps.
 2. Tiyaking ang mapa, larawan ng Street View o mga direksyong gusto mong i-embed ay lumalabas sa mapa.
 3. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang Menu .
 4. I-click ang Ibahagi o I-embed ang mapa.
 5. Sa itaas ng kahong lalabas, piliin ang I-embed ang mapa.
 6. Piliin ang sukat na gusto mo, pagkatapos ay kopyahin ang code sa pag-embed sa HTML at i-paste ito sa source code ng iyong website o blog.

Mga Paalala:

 • Kung ginagamit mo ang Maps sa Lite mode, hindi mo magagawang mag-embed ng mapa.
 • Maaaring hindi available ang impormasyon ng trapiko at iba pang mga impormasyon ng Maps sa naka-embed na mapa.

Magbahagi ng mapa o lokasyon

Upang magbahagi sa mga ibang tao ng link sa iyong mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

 1. Buksan ang Google Maps.
 2. Tiyaking ang mapa, larawan ng Street View o mga direksyong gusto mong ibahagi ay lumalabas sa mapa.
 3. Kapag handa ka nang magbahagi, i-click ang Menu .
 4. Piliin ang Ibahagi o I-embed ang mapa. Kung hindi mo nakikita ang opsyong ito, i-click ang Link sa mapang ito.
 5. Opsyonal: Upang gumawa ng mas maikling link ng web page, lagyan ng check ang kahon sa tabi ng "Maikling URL."
 6. Kopyahin at i-paste ang link kahit saan mo gustong ibahagi ang mapa, tulad ng isang email o post sa Google+.

Tip: Maaari mo ring kopyahin ang address sa web mula sa address bar ng iyong browser sa lahat ng browser maliban sa Internet Explorer 8 o 9.

Ang maaari mong ibahagi at hindi

Mga bagay na maaari mong ibahagi:

 • Isang lugar, negosyo o address
 • Isang paghahanap ng mga direksyon
 • Isang larawan ng Street View

Mga bagay na hindi mo maaaring ibahagi:

 • Isang mapang kasama ang iyong mga naka-save na lokasyong pribado
 • Isang mapang may sukat ng layo
 • Isang screenshot o larawan ng mismong mapa

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?