Magbahagi ng mapa o mga direksyon sa iba

Maaari kang magbahagi ng lokasyon, mga direksyon, o mapa. Maaari kang magbahagi ng:

 • Isang lugar, negosyo, o address
 • Isang paghahanap ng mga direksyon
 • Isang larawan ng Street View

Maaari kang magbahagi ng:

 • Isang mapang kasama ang iyong mga naka-save na lokasyong pribado
 • Isang mapang may sukat ng layo
 • Isang screenshot o larawan ng mismong mapa

Magbahagi ng mapa o lokasyon

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar. O kaya, maghanap ng lugar sa mapa, pagkatapos ay pindutin ito nang matagal para malagyan ng isang pin.
 3. Sa ibaba, i-tap ang pangalan o address ng lugar.
 4. I-tap ang Ibahagi. Kung hindi mo nakikita ang icon na ito, i-tap ang Higit Pa 더보기 at pagkatapos ay Ibahagi.
 5. Piliin ang app kung saan mo gustong ibahagi ang link papunta sa mapa.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?