Magbahagi ng mapa o mga direksyon sa iba

Maaari kang magbahagi ng lokasyon, mga direksyon, o mapa. Maaari kang magbahagi ng:

 • Isang lugar, negosyo, o address
 • Isang paghahanap ng mga direksyon
 • Isang larawan ng Street View

Maaari kang magbahagi ng:

 • Isang mapang kasama ang iyong mga naka-save na lokasyong pribado
 • Isang mapang may sukat ng layo
 • Isang screenshot o larawan ng mismong mapa

Magbahagi ng mapa o lokasyon

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar. O kaya, maghanap ng lugar sa mapa, pagkatapos ay pindutin ito nang matagal para malagyan ng isang pin.
 3. Sa ibaba, i-tap ang pangalan o address ng lugar.
 4. I-tap ang Ibahagi Ibahagi. Kung hindi mo nakikita ang icon na ito, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Ibahagi.
 5. Piliin ang app kung saan mo gustong ibahagi ang link papunta sa mapa.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?