Tùy chỉnh chỉ đường

Bài viết này dành cho Google Maps cổ điển. Nếu bạn đã chọn tham gia Google Maps mới, vui lòng tham khảo bài viết này.

Thêm điểm tham chiếu hoặc nhiều điểm đến

Tạo nhiều điểm dừng trong chuyến đi của bạn? Bạn có thể thêm nhiều điểm đến vào chỉ đường của mình:

 1. Tạo chỉ đường cho hai điểm đến đầu tiên của chuyến đi.
 2. Trong hộp ở đầu của bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp vào Thêm điểm đến và nhập địa chỉ. Hoặc nhấp chuột phải vào bản đồ và chọn Thêm điểm đến để thêm vị trí đó vào chỉ đường của bạn.
 3. Lặp lại bước 2 để thêm điểm đến khác.

Ví dụ: Mountain View đến Grass Valley đến Reno

Xóa hoặc chỉnh sửa điểm đến

Bạn có thể xóa điểm đến khỏi chỉ đường của mình. Có hai cách để thực hiện việc này:
 • Nhấp vào "X" bên cạnh điểm đến ở bảng điểu khiển bên trái.
 • Nhấp chuột phải vào điểm đánh dấu điểm đến Điểm đánh dấu điểm đến trên bản đồ và nhấp vào Xóa điểm đến.

Bạn có thể chỉnh sửa điểm đến hiện tại theo hai cách:

 • Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh điểm đến và nhập lại địa chỉ mới.
 • Nhấp và kéo điểm đánh dấu điểm đến Điểm đánh dấu điểm đến tới vị trí mới trên bản đồ.

Tùy chỉnh tuyến đường của bạn

Sau khi tạo chỉ đường, bạn có thể tùy chỉnh tuyến đường chính xác của mình:

 • Loại bỏ hoặc đưa đường hoặc vị trí nhất định vào chỉ đường của bạn.
 • So sánh tuyến đường, khoảng cách và quãng đường tính bằng dặm của các tuyến đường khác nhau.
 • Tuyến đường gần khu vực giao thông kém.
 • Kéo chỉ đường để thay đổi tuyến đường. Mỗi khi kéo chỉ đường, bạn thêm điểm đến làm một phần của tuyến đường.

Để kéo chỉ đường của bạn:

 1. Tạo một bộ chỉ đường.
 2. Nhấp và kéo bất kỳ điểm nào trên đường chỉ đường màu tía đến bất kỳ vị trí nào trên bản đồ. Google Maps ngay lập tức tạo lại chỉ đường trên cả bản đồ và bảng điều khiển bên trái. Điểm bạn đã thêm sẽ xuất hiện dưới dạng chấm trắng trên tuyến đường. Hãy lưu ý rằng Google Maps cũng sẽ cập nhật khoảng cách và thời gian di chuyển ước tính.
 3. Di chuyển điểm đến bằng cách kéo điểm đánh dấu đến một vị trí khác trên bản đồ.

Bài viết liên quan: