Přehled o Mapách Google

Pomocí mapy můžete vyhledávat, prozkoumávat a plánovat trasy po celém světě. Čím častěji budete s mapou pracovat, tím lépe se vám přizpůsobí.

Jak mapa funguje

Legenda níže uvádí deset způsobů, jak používat Mapy Google. Všechny funkce nemusí být dostupné ve všech oblastech.

1. Vyhledávání: Zde můžete vyhledávat místa nebo typy míst. Můžete také kliknout na vyhledávací pole a pod ním vyhledat trasy nebo zobrazit nedávná vyhledávání.

2. Provoz, veřejná doprava, cyklotrasy a terén: Chcete-li na mapě zobrazit tyto a další informace, klikněte na hlavní nabídku .

3. Vyhledání trasy: Kdykoli se zobrazí tlačítko Trasa, můžete na něj kliknout a zobrazit další informace. Obvykle se zobrazujte pod vyhledávacím polem.

4. Zobrazení výsledků: Výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě, přičemž velké značky označují nejlepší výsledky. Když na výsledek kliknete, můžete si zobrazit další informace, vyhledat trasu nebo nahlédnout do firmy. Pod vyhledávacím polem se zobrazí podrobnosti.

5. Tisk: Chcete-li mapu vytisknout, klikněte na hlavní nabídku  a pak na Tisk Print. Další informace o postupu tisku trasy

6. Zobrazení světa ve 3D: Chcete-li přepnout na 3D zobrazení, klikněte do levého dolního rohu. Pokud pracujete ve zjednodušeném režimu, můžete místo toho zobrazit satelitní snímky.

7. Umístění špendlíku nebo prozkoumání mapy: Chcete-li na nějaké místo na mapě umístit špendlík, klikněte jedenkrát na ikonu na mapě. Chcete-li získat podrobnosti o místě, klikněte na něj na mapě a informace se zobrazí pod vyhledávacím polem. Další informace o navigaci

8. Další možnosti po kliknutí pravým tlačítkem: Po kliknutí do mapy pravým tlačítkem můžete změřit vzdálenosti mezi body, prozkoumat mapu nebo zobrazit trasu z jednoho místa do druhého. Poznámka: Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, nabídku zobrazovanou kliknutím pravým tlačítkem nelze použít.

9. Nahlášení problému: Hlášením problémů s mapami, jako je např. zavřená firma nebo chybně pojmenovaná silnice, nám můžete pomoci Mapy Google vylepšovat.

10. Street View, fotky a další možnosti: Když kliknete na místo na mapě, zobrazí se na informační kartě pod vyhledávacím polem snímky Street View a fotky. Kliknutím na tlačítko Prozkoumat v pravém dolním rohu můžete zobrazit ještě další snímky.

Další informace o mapě

Navigace na mapě

Mapu můžete posouvat tak, že na ni kliknete, tlačítko myši podržíte stisknuté a současně pohybujete myší. Mapu můžete také posouvat směrem na sever, jih, východ nebo západ pomocí šipek na klávesnici.

Pomocí tlačítek zoom in a zoom out v pravém dolním rohu mapy můžete mapu přiblížit a oddálit. Mapu můžete přiblížit také tak, že na ni dvakrát kliknete. Kromě toho lze mapu přibližovat a oddalovat pomocí kolečka myši nebo trackpadu.

Informace ke špendlíkům a značkám

Značky v Mapách Google označují nějaké významné místo. Když například v Mapách Google vyhledáte nějakou adresu, bude na mapě označena špendlíkem. Dále uvádíme některé typy značek:

Tento špendlík zvýrazňuje, kde se daná firma nebo adresa na zobrazené mapě nachází.
Karty znamenají, že můžete o daném místě získat další informace. Když kliknete kamkoli do mapy, zobrazí se karta s informacemi o daném místě. Karty nelze ukládat.
Po vyhledání adresy nebo firmy se těmito značkami označí všechny výsledky vyhledávání. Větší značky znamenají, že jede o relevantnější výsledky vyhledávání, a mohou zahrnovat i symboly označující typ firmy.
Tyto značky se na mapě zobrazují automaticky a informují o zajímavých místech. Liší se podle typu místa (např. bar, restaurace, škola, park nebo nákupní centrum).
Pokud některé místo uložíte, značka se změní na hvězdičku. Všechna místa s hvězdičkou pak na mapě snadno najdete.  
Po vyhledání trasy tato značka označuje výchozí a cílové body cesty.
Tyto značky označují, jaký typ veřejné dopravy je v daném místě k dispozici.
Tyto značky se zvýrazněním kolem vnějšího okraje označují místa doporučená na základě míst, která jste předtím ohodnotili nebo recenzovali vy sami nebo lidé ve vašich kruzích.
Značky, které jsou uvnitř tmavší, označují místa, kde jste se už někdy zapsali k pobytu nebo jste je ohodnotili či recenzovali.
Další způsoby zobrazení Map Google

Mapy Google můžete zobrazit také některým z dalších způsobů:

Související články

Pomohl vám tento článek?