Přehled Map Google

Pomocí mapy můžete vyhledávat, prozkoumávat a plánovat trasy po celém světě. Čím častěji budete s mapou pracovat, tím lépe se vám přizpůsobí.

Jak mapa funguje

Legenda níže uvádí deset způsobů, jak používat Mapy Google. Všechny funkce nemusí být dostupné ve všech oblastech.

1. Vyhledávání: Zde můžete vyhledávat místa nebo typy míst. Můžete také kliknout na vyhledávací pole a pod ním vyhledat trasy nebo zobrazit nedávná vyhledávání.

2. Provoz, veřejná doprava, cyklotrasy a terén: Chcete-li si na mapě zobrazit tyto a další informace, klikněte na hlavní nabídku .

3. Vyhledání trasy: Kdykoli se zobrazujte tlačítko Trasa, můžete na něj kliknout a zobrazit další informace. Obvykle se zobrazujte pod vyhledávacím polem.

4. Zobrazení výsledků: Výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě, přičemž větší značky označují nejlepší výsledky. Když na výsledek kliknete, můžete si zobrazit další informace, vyhledat trasu nebo se podívat dovnitř firmy. Pod vyhledávacím polem se zobrazí podrobnosti.

5. Tisk: Pokud chcete mapu vytisknout, klikněte na nabídkové liště vašeho prohlížeče na nabídku Soubor > Tisk. Přečtěte si další informace o tisku tras.

6. Zobrazení světa ve 3D: Chcete-li přepnout na 3D zobrazení, klikněte do levého dolního rohu. Pokud pracujete ve zjednodušeném režimu, můžete místo toho zobrazit satelitní snímky.

7. Umístění špendlíku nebo prozkoumání mapy: Chcete-li na nějaké místo na mapě umístit špendlík, klikněte jedenkrát na ikonu na mapě. Chcete-li získat podrobnosti o místě, klikněte na něj na mapě a informace se zobrazí pod vyhledávacím polem. Další informace o Navigaci

8. Další volby po kliknutí pravým tlačítkem: Po kliknutí do mapy pravým tlačítkem můžete změřit vzdálenosti mezi body, prozkoumat mapu nebo zobrazit trasu z jednoho místa do jiného.Poznámka: Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, nebude nabídka zobrazovaná kliknutím pravým tlačítkem myši fungovat.

9. Nahlášení problému: Nahlášením problémů s mapou, jako je např. zavřená firma nebo chybně pojmenovaná silnice, nám můžete pomoci Mapy Google zlepšit.

10. Street View, fotky a další možnosti: Když kliknete na místo na mapě, zobrazí se na informační kartě pod vyhledávacím polem snímky Street View a fotky. Kliknutím na tlačítko Prozkoumat v pravém dolním rohu můžete zobrazit ještě další snímky.

Další informace o mapě

Používání mapy

Mapu můžete posouvat tak, že na ni kliknete, tlačítko myši podržíte stisknuté a současně pohybujete myší. Můžete také využít šipky na klávesnici a posouvat mapu směrem na sever, jih, východ a západ.

Pomocí tlačítek zoom inzoom out v pravém horním rohu mapy ji lze přiblížit nebo oddálit. Mapu lze přiblížit také dvojitým kliknutím. Další možností, jak přibližovat či oddalovat mapu, je pomocí kolečka myši nebo touchpadu.

Informace ke špendlíkům a značkám

Značky v Mapách Google označují nějaké významné místo. Když například v Mapách Google hledáte nějakou adresu, zobrazí se tato adresa se špendlíkem. Typy symbolů:

Tento špendlík zvýrazňuje, kde se ve zobrazené mapě nachází nějaká firma nebo adresa.
Když kliknete kamkoli do mapy, zobrazí se karta s informacemi o daném místě. Karty nelze ukládat.
Zadáte-li vyhledávání adresy nebo firmy, těmito značkami se označí všechny výsledky vyhledávání. Větší značky ukazují relevantnější výsledky vyhledávání a mohou zahrnovat i symboly označující typ firmy.
Tyto značky se na mapě zobrazí automaticky a označují potenciálně zajímavá místa. Liší se podle typu místa (např. bar, restaurace, škola, park nebo nákupní centrum).
Uložíte-li si některé místo, změní se značka na hvězdičku. Všechna místa s hvězdičkou pak na mapě snadno najdete.  
Při vyhledání trasy tato značka označuje výchozí bod a body cíle cesty.
Tyto značky označují místa dostupná veřejnou dopravou a jejich typ.
Tyto značky se zvýrazněným okrajem označují místa doporučená na základě dříve ohodnocených nebo recenzovaných míst nebo na základě míst, která ohodnotili nebo recenzovali lidé ve vašich kruzích.
Tyto uvnitř částečně ztmavené značky označují místa, která jste již při prohlídce mapy navštívili. Tato ikona se objeví, pokud jste předtím ohlásili, ohodnotili nebo recenzovali nějaké místo.
Další způsoby zobrazení Map Google

Mapy Google můžete zobrazit také některým z dalších způsobů:

Související témata

Laura je expert na Mapy Google a autorka této stránky nápovědy. Nechte jí zpětnou vazbu na tuto stránku.

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
  • Zcela neužitečný
  • Nepříliš užitečný
  • Poměrně užitečný
  • Velmi užitečný
  • Mimořádně užitečný