Skriva ut kartan och vägbeskrivningar

Du kan skriva ut Google Maps med platsinformation eller bilder som du hittar på kartan.

Skriva ut kartan

När du skriver ut en karta, får du med samma information som visas på skärmen. Så här skriver du ut en karta:

 1. Justera kartan så att det som du vill skriva ut visas.
 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut i webbläsarens menyfält. Du kan också skriva ut genom att trycka på Ctrl+P (PC) eller +P (Mac) på tangentbordet.
 3. En utskriftsdialogruta visas. Skriv ut kartan genom att följa anvisningarna.

Skriva ut vägbeskrivningar

Du kan skriva ut vägbeskrivningar som visas i Google Maps:

 1. Sök efter en vägbeskrivning och klicka på Detaljer om du vill veta hur du ska köra eller på Nästa resa om du vill ha information om kollektivtrafik på kortet under sökrutan.
 2. Justera kartan så att den del som du vill skriva ut visas.
 3. Klicka på skrivarikonen Print högst upp.
 4. Skriv ut vägbeskrivningen genom att följa anvisningarna.

Pröva det i Maps

Laura är Google Maps-expert och har skrivit den här hjälpsidan. Skicka feedback om sidan till henne.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp