Skriva ut kartan och vägbeskrivningar

Du kan skriva ut Google Maps med platsinformation eller bilder som du hittar på kartan.

Skriva ut kartan

När du skriver ut en karta, får du med samma information som visas på skärmen. Så här skriver du ut en karta:

 1. Justera kartan så att det som du vill skriva ut visas.
 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut i webbläsarens menyfält. Du kan också skriva ut genom att trycka på Ctrl+P (PC) eller +P (Mac) på tangentbordet.
 3. En utskriftsdialogruta visas. Skriv ut kartan genom att följa anvisningarna.

Skriva ut vägbeskrivningar

Du kan skriva ut vägbeskrivningar som visas i Google Maps.

 1. Sök efter en vägbeskrivning, och klicka på Detaljer om du vill veta hur du ska köra, eller på Nästa resa om du vill se information om kollektivtrafik på kortet under sökrutan.
   Om du inte ser länken Detaljer, finns det alternativa anvisningar längst ned på den här sidan.
 2. Justera kartan så att den del som du vill skriva ut visas.
 3. Klicka på skrivarikonen Print högst upp.
 4. Skriv ut vägbeskrivningen genom att följa anvisningarna.

Pröva det i Maps

Alternativa anvisningar

Om anvisningarna ovan inte fungerar, kanske du använder den äldre versionen av Maps. Följ i så fall de här alternativa anvisningarna:

Skriva ut en karta eller vägbeskrivning i den äldre versionen av Google Maps
 1. Öppna den äldre versionen av Google Maps.
 2. Visa en karta eller hämta vägbeskrivningar.
 3. Klicka på utskriftsikonen högst upp i den vänstra panelen. En utskriftssida med fler alternativ visas:
  • Lägg till anteckningar i det övre högra hörnet.
  • Dra och zooma kartan för bästa möjliga vy.
 4. Klicka på Skriv ut i det övre högra hörnet när du är klar. Om det inte syns någon utskriftsknapp, kan du klicka på Arkiv > Skriv ut i webbläsarens menyfält. Eller tryck på Ctrl+P (PC) eller  + P (Mac).

Om du skriver ut vägbeskrivningen, kan du också göra följande:

 • Visa endast text, Maps eller Street View för alla steg – Klicka på ett av de här alternativen i det övre vänstra hörnet på skärmen om du vill välja hur vägbeskrivningen ska visas.
 • Inkludera en stor karta – Markera den här kryssrutan högst upp till vänster på skärmen om du vill se vägbeskrivningen på en karta. Observera att du kan zooma in och ut och dra kartan.
 • Dra pekaren över vägbeskrivningen om du vill anpassa varje steg – Du kan välja om du vill visa endast text, text med karta eller text med en Street View-bild för varje steg i vägbeskrivningen, genom att hålla pekaren över de enskilda stegen. Det går inte att skriva ut satellit- eller terrängvyer i Google Maps. Använd Google Earth om du vill skriva ut satellitbilder. 

För närvarande går det kanske inte att skriva ut vissa funktioner för anpassade kartor, däribland anpassade ikoner och polygonfyllningsfärg.

Laura är Google Maps-expert och har skrivit den här hjälpsidan. Skicka feedback om sidan till henne.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp