Søk
Slett søket
Lukk søket
Google Apper
Hovedmenyen
Siden du har forespurt, er for tiden ikke tilgjengelig på språket ditt. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettelsesfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Print a map and directions

You can print a map or directions from Google Maps using your computer.

Note: You can’t print directions from your phone or tablet at this time.

Print the map

When you print a map, it'll include the same information that you see on the screen. To print a map, follow the steps below.

  1. On a computer, open Google Maps.
  2. Zoom in and out to show the part you want to print.
  3. In the top left, click the Menu Menu.
  4. Click Print Print Icon. You can also press CTRL+P (for PC) or command+P (for Mac) on your keyboard to print.
  5. Your browser's print box will appear. To print your map, follow the onscreen instructions.

Print directions

To print directions that you see in Google Maps, follow the steps below.

  1. On a computer, open Google Maps.
  2. Search for directions, then click Details.
  3. Zoom in and out to show the part you want to print.
  4. Click Print Print Icon. You can also press CTRL+P (for PC) or command+P (for Mac) on your keyboard to print.
  5. Your browser's print box will appear. To print your map, follow the onscreen instructions.
Var denne artikkelen nyttig?