Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De kaart en routebeschrijving afdrukken

U kunt Google Maps-kaarten afdrukken, inclusief informatie over of afbeeldingen van plaatsen die u heeft gevonden.

De kaart afdrukken

Als u een kaart afdrukt, ziet u op de afdruk dezelfde informatie als op het scherm. Ga als volgt te werk om een kaart af te drukken:

  1. Zoom in of uit om het gedeelte van de kaart dat u wilt afdrukken, zichtbaar te maken.
  2. Klik in de linkerbovenhoek op het hoofdmenu Menu.
  3. Klik op Afdrukken Print. U kunt ook op het toetsenbord op CTRL+P drukken (als u een pc gebruikt) of op Apple Command Key+P (als u een Mac gebruikt).
  4. Het afdrukvak van uw browser wordt weergegeven. Volg de instructies om uw kaart af te drukken.

Een routebeschrijving afdrukken

Ga als volgt te werk om uw routebeschrijving in Google Maps af te drukken:

  1. Genereer een routebeschrijving en klik vervolgens op Details.
  2. Pas de kaart aan om het gedeelte van de kaart dat u wilt afdrukken, zichtbaar te maken.
  3. Klik bovenaan op het printerpictogram Print.
  4. Volg de instructies om uw routebeschrijving af te drukken.

Probeer het in Maps

Was dit artikel nuttig?