Den side, du har anmodet om, er endnu ikke tilgængelig på dit sprog. Du har dog mulighed for at vælge et andet sprog nederst på siden eller oversætte en hvilken som helst webside til et valgfrit sprog ved hjælp af Google Chromes indbyggede oversættelsesfunktion.

Print the map and directions

You can print Google Maps with place information or images you find on the map.

Print the map

When you print a map, it'll include the same information that you see on the screen. To print a map:

  1. Zoom in and out to show the part you want to print.
  2. In the top left, click the main menu Menu.
  3. Click Print Print Icon. You can also hit CTRL+P (for PC) or Apple Command Key+P (for Mac) on your keyboard to print.
  4. Your browser's print box will appear. Follow the instructions to print your map.

Print directions

You can print directions that appear in Google Maps:

  1. Search for directions, then click Details.
  2. Adjust your map to show the part of the map you want to print.
  3. At the top, click the printer icon  Print Icon.
  4. Follow the instructions to print your directions.

Try it in Maps

Var denne artikel nyttig?