Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Imprimir mapes i indicacions

Podeu imprimir un mapa de Google Maps o les indicacions per arribar a un lloc des de l'ordinador.

Nota: actualment, no podeu imprimir indicacions des del telèfon ni des de la tauleta.

Imprimir el mapa

En imprimir un mapa, s'hi inclou la mateixa informació que es veu en pantalla. Per imprimir-ne un, seguiu aquests passos:

 1. Obriu Google Maps a l'ordinador.
 2. Amplieu o reduïu la imatge perquè es mostri la part que vulgueu imprimir.
 3. Feu clic al Menú Menú, a la part superior esquerra.
 4. Feu clic a Imprimeix Imprimeix. També podeu prémer CTRL + P (des d'un PC) o ordre + P (des d'un Mac) al teclat per imprimir.
 5. A la part superior, veureu un quadre on es poden afegir notes. Al costat del quadre, feu clic a Imprimeix.
 6. Es mostrarà el quadre d'impressió del navegador. Per imprimir el mapa, seguiu les instruccions que veureu a la pantalla.

Imprimir les indicacions

Per imprimir les indicacions que veieu a Google Maps, seguiu els passos que s'indiquen a continuació.

 1. Obriu Google Maps a l'ordinador.
 2. Cerqueu les indicacions per arribar a un lloc i, a continuació, feu clic a Detalls.
 3. Amplieu o reduïu la imatge perquè es mostri la part que vulgueu imprimir.
 4. Feu clic a Imprimeix Imprimeix. També podeu prémer CTRL + P (des d'un PC) o ordre + P (des d'un Mac) al teclat per imprimir.
 5. A la part superior, veureu un quadre on es poden afegir notes. Al costat del quadre, feu clic a Imprimeix.
 6. Es mostrarà el quadre d'impressió del navegador. Seguiu les instruccions de la pantalla per imprimir el mapa.
Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?