Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Imprimir mapes i indicacions

Podeu imprimir un mapa de Google Maps o les indicacions per arribar a un lloc des de l'ordinador.

Nota: actualment, no podeu imprimir indicacions des del telèfon ni des de la tauleta.

Imprimir el mapa

En imprimir un mapa, s'hi inclou la mateixa informació que es veu en pantalla. Per imprimir-ne un, seguiu aquests passos:

  1. Obriu Google Maps a l'ordinador.
  2. Amplieu o reduïu la imatge perquè es mostri la part que vulgueu imprimir.
  3. Feu clic al Menú Menú, a la part superior esquerra.
  4. Feu clic a Imprimeix Imprimeix. També podeu prémer CTRL + P (des d'un PC) o ordre + P (des d'un Mac) al teclat per imprimir.
  5. Es mostrarà el quadre d'impressió del navegador. Per imprimir el mapa, seguiu les instruccions que veureu a la pantalla.

Imprimir les indicacions

Per imprimir les indicacions que veieu a Google Maps, seguiu els passos que s'indiquen a continuació.

  1. Obriu Google Maps a l'ordinador.
  2. Cerqueu les indicacions per arribar a un lloc i, a continuació, feu clic a Detalls.
  3. Amplieu o reduïu la imatge perquè es mostri la part que vulgueu imprimir.
  4. Feu clic a Imprimeix Imprimeix. També podeu prémer CTRL + P (des d'un PC) o ordre + P (des d'un Mac) al teclat per imprimir.
  5. Es mostrarà el quadre d'impressió del navegador. Seguiu les instruccions de la pantalla per imprimir el mapa.
Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?