ดูและแสดงเส้นทาง

คุณสามารถดูเส้นทางสำหรับการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า ขี่จักรยาน หรือการบินบน Google Maps เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีฟ้าและเป็นผลลัพธ์แรกที่แสดง เส้นทางอื่นๆ จะเป็นสีเทาบนแผนที่

หมายเหตุ: ข้อมูลเที่ยวบินไม่มีให้บริการบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. เปิด Google Maps
 2. คลิกเส้นทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มจุดหมายหลายแห่ง ให้เพิ่มจุดเริ่มต้นและจุดหมาย แล้วคลิก + หากต้องการเปลี่ยนลำดับจุดหมาย คลิกและลากจุดหมายแต่ละแห่ง
 5. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ:
  • ขนส่งสาธารณะ:
  • เดินเท้า:
  • ขี่จักรยาน:
  • เที่ยวบิน:

หมายเหตุ:

 • เส้นทางไปยังจุดหมายหรือจุดอ้างอิงหลายแห่งจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการค้นหาการขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน
 • การค้นหาเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางการขนส่งสาธารณะใน Google Maps องค์การขนส่งท้องถิ่นของคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเส้นทางของตนใน Google Maps ก่อน คุณจึงจะสามารถขอเส้นทางขนส่งได้ ดูเมืองที่ครอบคลุม
 • หากคุณใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถลากเพื่อเปลี่ยนเส้นทางได้

ปรับเส้นทางของคุณ

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิด Google Maps
 2. คลิกเส้นทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกตัวเลือก
 5. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "ค่าผ่านทาง" หรือ "ทางหลวง"

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้

เปลี่ยนเวลาเดินทางของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทางเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนออกเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและกำหนดเวลาระบบขนส่งโดยประมาณ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนเวลาเดินทาง

 1. หลังจากที่คุณได้เส้นทางแล้ว คลิกเดินทางเลย
 2. หากต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทาง ให้เลือกออกเวลาหรือถึงเมื่อ

หมายเหตุ: หากคุณมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้

วิธีอื่นๆ ในการใช้เส้นทาง

แชร์เส้นทางกับผู้อื่น

หากต้องการส่งเส้นทางให้ผู้อื่นใน Google Maps ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิด Google Maps
 2. ขอเส้นทาง
 3. เมื่อพร้อมแชร์แล้ว คลิกเมนู
 4. เลือกแชร์หรือฝังแผนที่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ คลิกลิงก์ไปยังแผนที่นี้
 5. ไม่บังคับ: หากต้องการสร้างลิงก์หน้าเว็บที่สั้นลง ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องติดกับ "URL แบบสั้น"
 6. หากต้องการไฮไลต์ลิงก์ ดับเบิ้ลคลิกลิงก์ จากนั้น คัดลอกลิงก์โดยกด CTRL + C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac)
 7. วางลิงก์โดยการกด Ctrl+V (Windows) หรือ ⌘-V (Mac) ในที่ที่คุณต้องการแชร์แผนที่ เช่น อีเมลหรือโพสต์ Google+

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคัดลอกที่อยู่เว็บจากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ในเบราว์เซอร์ทุกชนิดยกเว้น Internet Explorer 8 หรือ 9

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. ในคอมพิวเตอร์ เปิด Google Maps และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ขอเส้นทาง หากต้องการเปลี่ยนเส้นทาง ให้ลากเส้นเส้นทาง
 3. คลิกส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
 4. เลือกโทรศัพท์ แท็บเล็ต อีเมล หรือข้อความ

หมายเหตุ: หากคุณมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง คุณจะไม่สามารถส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม