Få vägbeskrivning

Du kan få vägbeskrivning om du ska åka bil eller kollektivt, cykla, promenera eller ta flyget.

Få vägbeskrivning

 1. Öppna Google Maps.
 2. Klicka på Vägbeskrivningar .
 3. Klicka på punkter på kartan, eller ange adressen eller platsens namn.
 4. [Valfritt] Lägg till fler vägbeskrivningar genom att klicka på knappen på vägbeskrivningskortet. Klicka och dra destinationerna om du vill byta ordning på dem.
 5. Klicka på ikonen för bil , kollektivtrafik , promenad , cykel eller flyg .

Obs! Det går inte att få vägbeskrivning till flera destinationer för kollektivtrafiks- och flygsökningar. Vägbeskrivningar kanske inte är tillgängliga i alla regioner. Om du använder Maps i Begränsat läge kan du inte trycka och dra ändrade rutter.

Visa en vägbeskrivning

Den bästa vägen till destinationen är blå på kartan, och är det första kortet som visas. Alternativa vägar är grå på kartan. Du kan visa dem genom att klicka på kartan eller på ett annat kort.

Du kan se vägbeskrivningen på två olika sätt:

 • Kartvy: Håll pekaren över de vita cirklarna längs vägen, så visas de viktigaste vägbeskrivningarna på kartan.
 • Vägbeskrivningsinfo:
  • Klicka på Detaljer om du vill visa och skriva ut vägbeskrivningen för bil.
  • Klicka på avgångstiden bredvid Nästa resa om du vill se och skriva ut vägbeskrivningen för kollektivtrafik.

Anpassa vägbeskrivningar

Ändra vägbeskrivningen

Du kan ändra datum och tidpunkt för din resa för att hitta den bästa rutten när du ska åka, baserat på beräknad trafik och kollektivtrafikens tidtabeller. Gör så här:

 1. Hämta vägbeskrivningar.
 2. Klicka på Åk nu .
 3. Om du vill ändra datum och tidpunkt för resan klickar du på Avresa kl. eller Ankomst kl.

Obs! Du kan inte planera vägen i förväg om du har flera destinationer.

Klicka på Ruttalternativ om du vill undvika motorvägar, vägtullar och färjor, eller om du vill växla mellan miles (mi) och kilometer (km).

Du kan ta bort en destination genom att hålla muspekaren över platsen på kortet och klicka på till höger om adressen. Om du vill byta ordning på destinationerna klickar du och drar cirklarna till vänster om destinationerna.

Obs! Om du använder Maps i Begränsat läge kan du inte använda vissa av följande funktioner.

Justera vägbeskrivningar för kollektivtrafik

Om du åker kollektivt, visas information om kollektivtrafiklinjer, resans längd och tidtabell. (All information kanske inte är tillgänglig för alla resultat.)

Klicka på Fler alternativ och tider om du vill se andra kollektivtrafiktider och ange en särskild tidpunkt. Då visas viktig information om

 • total restid
 • tiden det tar att gå (streckade linjer)
 • tiden det tar att åka kollektivt (heldragna linjer)
 • vilka kollektivtrafiklinjer som används.

Klicka på Åk nu om du vill se nästa avgång i tidtabellen. Du kan också välja ett annat klockslag och datum för vägbeskrivningen i rutorna högst upp.

Klicka på en resa, så markeras den och visas på kartan.

Klicka på Ruttalternativ om du vill begränsa vägbeskrivningen till en viss typ av kollektivtrafik. Du kan också välja Färre byten och Mindre gång.

Obs! Om du använder Maps i Begränsat läge kan du inte använda vissa av följande funktioner.

Nästa steg

Laura är Google Maps-expert och har skrivit den här hjälpsidan. Skicka feedback om sidan till henne.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp