Visa vägbeskrivningar till en eller flera platser

Du kan få vägbeskrivningar till en eller flera platser, oavsett om du vill köra, åka kollektivt, cykla, gå eller flyga. Du kan även anpassa vägbeskrivningarna genom att t.ex. ändra avgångstid eller undvika motorvägar.

Visa vägbeskrivningar och lägg till flera platser

 1. Öppna Google Maps.
 2. Klicka på Vägbeskrivningar .
 3. Klicka på punkter på kartan, eller ange adressen eller platsens namn.
 4. [Valfritt] Lägg till fler destinationer genom att lägga till en startpunkt > lägga till en destination > klicka på zoom in. Klicka på och dra destinationerna om du vill ändra ordning på dem.
 5. Kicka på ikonerna för bil , kollektivtrafik  , promenad  , cykel   eller flyg .

Obs! Det går inte att få vägbeskrivningar till flera destinationer för kollektivtrafiks- och flygsökningar. Vägbeskrivningar kanske inte är tillgängliga i alla regioner. Om du använder Maps i Begränsat läge kan du inte dra för att ändra rutterna.

Visa vägbeskrivningar

Den bästa rutten till destinationen är blå på kartan, och är det första resultatet som visas. Alternativa rutter är grå på kartan. Du kan visa andra alternativ genom att klicka på de grå rutterna eller på ett annat kort.

Du kan titta på vägbeskrivningarna på två olika sätt:

 • Kartvy: Håll muspekaren över de vita cirklarna längs med rutten så visas huvudvägbeskrivningarna på kartan.
 • Klicka på Detaljer om du vill visa och skriva ut vägbeskrivningar.

Anpassa vägbeskrivningar

Ändra vägbeskrivningar

Du kan ändra datum och tidpunkt för din resa för att hitta den bästa rutten när du ska åka, baserat på beräknad trafik och kollektivtrafikens tidtabeller. Gör så här:

 1. När du har fått vägbeskrivningarna klickar du på Åka nu .
 2. Om du vill ändra datum och tidpunkt för resan klickar du på Avresa kl. eller Ankomst kl.

Obs! Du kan inte få vägbeskrivningar i förväg om du har mer än en destination.

Klicka på Ruttalternativ om du vill undvika motorvägar, vägtullar och färjor, eller om du vill växla mellan miles (mi) och kilometer (km).

Du kan ta bort en destination genom att hålla muspekaren över platsen på kortet. Klicka sedan på till höger om adressen. Om du vill ändra ordningen för resan klickar du och drar cirklarna till vänster om destinationerna.

Obs! Om du använder Maps i Begränsat läge kan du inte använda vissa av dessa funktioner.
Justera vägbeskrivningar för kollektivtrafik

Om du åker kollektivt visas information om kollektivtrafiklinjer, resans längd och tidtabell. (All information kanske inte är tillgänglig för alla resultat.)

Om du vill se andra tider för kollektivtrafik och ange en specifik tidpunkt klickar du på Resejämföraren . Då visas viktig information om

 • total restid
 • tiden det tar att gå (streckade linjer)
 • tiden det tar att åka kollektivt (heldragna linjer)
 • vilka kollektivtrafiklinjer som används.

Klicka på Åk nu om du vill se nästa avgång i tidtabellen. Du kan också välja ett annat klockslag och datum för vägbeskrivningen i rutorna högst upp.

Klicka på en resa, så markeras den och visas på kartan.

Klicka på Ruttalternativ om du vill begränsa vägbeskrivningen till en viss typ av kollektivtrafik. Du kan också välja Färre byten och Mindre gång.

Obs! Om du använder Maps i Begränsat läge kan du inte använda vissa av dessa funktioner.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?