Få vägbeskrivningar

Du kan få vägbeskrivningar om du ska åka bil eller kollektivt, cykla, promenera eller ta flyget. Så här gör du:

 1. Öppna Google Maps.
 2. Håll pekaren över sökrutan och klicka sedan på Vägbeskrivning.
   Läs de alternativa instruktionerna längst ned på sidan om knappen Vägbeskrivning inte visas.
 3. Klicka på punkter på kartan eller ange adressen eller platsens namn.
 4. [Valfritt] Lägg till ytterligare destinationer genom att klicka på knappen  zoom in på vägbeskrivningskortet. Klicka och dra destinationerna om du vill ändra ordning på dem. 
 5. Klicka på bilen  , kollektivtrafikssymbolen  , den promenerande  , cyklisten   eller flyget .

Obs! Det går inte att få vägbeskrivningar till flera destinationer för kollektivtrafiks- och flygsökningar. Eventuellt går det inte att söka vägbeskrivningar i alla regioner.

Visa vägbeskrivningar

Den bästa vägen till destinationen är blå på kartan, och den är det första kortet som visas. Alternativa vägar är grå på kartan. Du kan visa dem genom att klicka på kartan eller på ett annat kort.

Vägbeskrivningen går att se på två olika sätt:

 • Kartvy: Håll pekaren över de vita cirklarna längs vägen så visas de viktigaste beskrivningarna på kartan.
 • Vägbeskrivningsinfo:
  • Klicka på Detaljer om du vill visa och skriva ut vägbeskrivningen för bil.
  • Klicka på avgångstiden bredvid Nästa resa om du vill se och skriva ut vägbeskrivningen för kollektivtrafik.

Anpassa vägbeskrivningar

Ändra vägbeskrivningarna

Klicka på Ruttalternativ om du vill undvika motorvägar, vägtullar och färjor, eller om du vill växla mellan miles (mi) och kilometer (km).

Du kan ta bort en destination genom att hålla pekaren över platsen på kortet och klicka på som då visas till höger om adressen. Om du vill ändra ordning på destinationerna klickar du och drar cirklarna till vänster om destinationsnamnen. 

Justera vägbeskrivningar för kollektivtrafik

Om du väljer att åka kollektivt visas information om kollektivtrafiklinjer, resans längd och tidtabell. (En del av den här informationen kanske inte är tillgänglig för alla resultat.)

Om du vill se andra avgångar för kollektivtrafik och ange en särskild tid klickar du på Fler alternativ och tider. Då kan du se viktig information:

 • Den totala restiden
 • Den tid du får gå (streckade linjer)
 • Den tid du åker kollektivt (heldragna linjer)
 • Vilka transportlinjer som används

Klicka på Resa nu om du vill se nästa avgång i tidtabellen. Du kan också välja en annan tid och ett annat datum för din vägbeskrivning i rutorna högst upp.

Klicka på en resa så markeras den och visas på kartan.

Klicka på Ruttalternativ för att begränsa vägbeskrivningen till en viss typ av kollektivtrafik. Du kan också välja mellan Färre byten och Mindre gång.

Alternativa anvisningar

Om anvisningarna ovan inte fungerar kanske du använder den gamla versionen av Maps. Följ i så fall de här alternativa anvisningarna:

Få vägbeskrivningar i gamla Google Maps
 1. Öppna gamla Google Maps.
 2. Klicka på knappen Hämta vägbeskrivning.
 3. Ange startpunkt och slutpunkt
 4. Klicka på Hämta vägbeskrivning.
 5. [Valfritt] Klicka på länken Lägg till destination på den vänstra panelen under destinationen. Du kan också lägga till en destination genom att högerklicka någonstans på kartan.
 6. Om du vill ändra transportsätt klickar du på symbolen för bil, kollektivtrafik, cykel, promenad eller flygplan.

Du kan också få en vägbeskrivning till en plats genom att söka efter den på kartan och klicka på länken Vägbeskrivningar i informationsfönstret som visas.

Visa vägbeskrivningar

Vägbeskrivningar visas som en lila linje på kartan. Anvisningar och uppskattad körtid visas till vänster.

Obs! Sökningar efter vägbeskrivningar kanske inte är tillgängliga i alla områden. Det går inte att ange flera destinationer för vägbeskrivningar för kollektivtrafik eller vid sökning efter flyg.


 Nästa steg: