Få vägbeskrivning

Du kan få vägbeskrivning om du ska åka bil eller kollektivt, cykla, promenera eller ta flyget.

Få vägbeskrivning

 1. Öppna Google Maps.
 2. Håll pekaren över sökrutan och klicka på Vägbeskrivningar .
  Om knappen Vägbeskrivningar inte visas, kan du läsa de alternativa anvisningarna längst ned på den här sidan.
 3. Klicka på punkter på kartan, eller ange adressen eller platsens namn.
 4. [Valfritt] Lägg till fler vägbeskrivningar genom att klicka på knappen zoom in på vägbeskrivningskortet. Klicka och dra destinationerna om du vill byta ordning på dem.
 5. Klicka på ikonen för bil , kollektivtrafik , promenad , cykel eller flyg .

Obs! Det går inte att få vägbeskrivning till flera destinationer för kollektivtrafiks- och flygsökningar. Vägbeskrivningar kanske inte är tillgängliga i alla regioner.

Visa en vägbeskrivning

Den bästa vägen till destinationen är blå på kartan, och är det första kortet som visas. Alternativa vägar är grå på kartan. Du kan visa dem genom att klicka på kartan eller på ett annat kort.

Du kan se vägbeskrivningen på två olika sätt:

 • Kartvy: Håll pekaren över de vita cirklarna längs vägen, så visas de viktigaste vägbeskrivningarna på kartan.
 • Vägbeskrivningsinfo:
  • Klicka på Detaljer om du vill visa och skriva ut vägbeskrivningen för bil.
  • Klicka på avgångstiden bredvid Nästa resa om du vill se och skriva ut vägbeskrivningen för kollektivtrafik.

Anpassa vägbeskrivningar

Ändra vägbeskrivningen

Klicka på Åk nu om du vill få vägbeskrivningen i förväg. Ändra sedan datumen eller tidpunkterna för resan. Obs! Du kan inte planera vägen i förväg om du har flera destinationer.

Klicka på Ruttalternativ om du vill undvika motorvägar, vägtullar och färjor, eller om du vill växla mellan miles (mi) och kilometer (km).

Du kan ta bort en destination genom att hålla muspekaren över platsen på kortet och klicka på till höger om adressen. Om du vill byta ordning på destinationerna, klickar du och drar cirklarna till vänster om destinationerna.

Justera vägbeskrivningar för kollektivtrafik

Om du åker kollektivt, visas information om kollektivtrafiklinjer, resans längd och tidtabell. (All information kanske inte är tillgänglig för alla resultat.)

Klicka på Fler alternativ och tider om du vill se andra kollektivtrafiktider och ange en särskild tidpunkt. Då visas viktig information om

 • total restid
 • tiden det tar att gå (streckade linjer)
 • tiden det tar att åka kollektivt (heldragna linjer)
 • vilka kollektivtrafiklinjer som används.

Klicka på Åk nu om du vill se nästa avgång i tidtabellen. Du kan också välja ett annat klockslag och datum för vägbeskrivningen i rutorna högst upp.

Klicka på en resa, så markeras den och visas på kartan.

Klicka på Ruttalternativ om du vill begränsa vägbeskrivningen till en viss typ av kollektivtrafik. Du kan också välja Färre byten och Mindre gång.

Alternativa anvisningar

Om anvisningarna ovan inte fungerar, kanske du använder den gamla versionen av Maps. Följ i så fall de här alternativa anvisningarna:

Få vägbeskrivningar i gamla Google Maps
 1. Öppna gamla Google Maps.
 2. Klicka på knappen Hämta vägbeskrivning.
 3. Ange startpunkt och slutpunkt.
 4. Klicka på Hämta vägbeskrivning.
 5. [Valfritt] Klicka på länken Lägg till destination i den vänstra panelen under destinationen. Du kan också lägga till en destination genom att högerklicka någonstans på kartan.
 6. Om du vill ändra transportsätt, klickar du på ikonen för bil, kollektivtrafik, cykel, promenad eller flyg.

Du kan också få en vägbeskrivning till en plats genom att söka efter den på kartan och klicka på länken Vägbeskrivningar i informationsfönstret som visas.

Visa en vägbeskrivning

Vägbeskrivningar visas som en lila linje på kartan. Anvisningar och uppskattad körtid visas till vänster.

Obs! Vägbeskrivningar kanske inte är tillgängliga i alla områden. Det går inte att få vägbeskrivning till flera destinationer för kollektivtrafiks- och flygsökningar.


 Nästa steg: