Získání tras k jednomu nebo více místům

Můžete vyhledat trasy cest k jednomu nebo více místům. Trasy lze vyhledávat pro auto, veřejnou dopravu, kolo, chůzi či pro lety. Trasy lze rovněž personalizovat, můžete například nastavit dobu cesty nebo zvolit, že se chcete vyhnout dálnicím.

Načítání tras a přidávání míst

 1. Otevřete Mapy Google.
 2. Klikněte na možnost Trasa .
 3. Klikněte na místo na mapě nebo zadejte adresu či název místa.
 4. [Volitelné] Chcete-li přidat více cílů, přidejte výchozí bod > přidejte cíl > klikněte na tlačítko zoom in. Pořadí cílů můžete měnit přetahováním.
 5. Klikněte na ikonu pro cestu autem  , veřejnou dopravou  , pěšky  , na kole   nebo letecky .

Poznámka: U veřejné a letecké dopravy nelze hledat trasu k více cílům. V některých oblastech nemusí být hledání tras k dispozici. Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, nebude fungovat změna trasy přetahováním.

Zobrazení trasy

Nejlepší trasa ke zvolenému cíli se na mapě zobrazí modře a objeví se jako první výsledek. Alternativní trasy jsou na mapě vyznačeny šedě. Tyto další varianty zobrazíte, když kliknete na šedé trasy nebo na jinou kartu.

Trasy můžete zobrazit dvěma různými způsoby:

 • Zobrazení mapy: Na bílé body na mapě umístěte ukazatel myši a zobrazte na mapě klíčové body trasy.
 • Chcete-li zobrazit a vytisknout podrobnou navigaci, klikněte na Podrobnosti.

Přizpůsobení trasy

Změna trasy

Můžete změnit datum nebo čas cesty a před odjezdem si tak zobrazit nejvýhodnější trasy (na základě údajů o odhadovaném provozu a jízdních řádech veřejné dopravy). Postupujte takto:

 1. Po vyhledání trasy klikněte na možnost Nejbližší odjezd .
 2. Pokud chcete změnit datum nebo čas cesty, zvolte Odjezd v nebo Příjezd v.

Poznámka: Máte-li více cílů, nelze trasu plánovat dopředu.

Chcete-li se vyhnout dálnicím, zpoplatněným komunikacím a trajektům nebo změnit jednotky z kilometrů na míle, klikněte na odkaz Možnosti trasy.

Chcete-li odebrat cíl, umístěte kurzor nad místem na kartě. Přejděte napravo od adresy a klikněte na . Pokud chcete změnit pořadí cílů, klikněte na kroužek nalevo od názvu cíle a přetáhněte jej na jiné místo v pořadí.

Poznámka: Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, nebudou některé z těchto funkcí dostupné.
Úprava trasy veřejné dopravy

Zvolíte-li veřejnou dopravu, zobrazí se podrobnosti o přestupech, délce jízdy a jízdním řádu. (Některé z těchto informací nemusí být u některých výsledků dostupné.)

Chcete-li zobrazit jiné časy jízdy veřejnou dopravou a zadat konkrétní čas, klikněte na Prohlížeč jízdních řádů . Tím zobrazíte následující důležité informace:

 • celková cestovní doba vybrané trasy,
 • čas strávený chůzí (tečkované čáry),
 • čas strávený v dopravních prostředcích (plné čáry),
 • využité linky hromadné dopravy.

Chcete-li zobrazit další plánovaný odjezd, klikněte na odkaz Nejbližší odjezd. Případně můžete zadat jiný termín v polích v horní části stránky.

Kliknutím zvolte trasu a zobrazte ji na mapě.

Pomocí tlačítka Možnosti trasy upřesníte zobrazené trasy podle konkrétního typu veřejné dopravy. Můžete si také zvolit možnosti Méně přestupůMéně pěších přesunů.

Poznámka: Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, nebudou některé z těchto funkcí dostupné.

Další kroky

Pomohl vám tento článek?