Cách tìm kiếm

Bài viết này là cho Google Maps cổ điển. Nếu bạn đã chọn tham gia Google Maps mới, vui lòng tham khảo bài viết này.

Bạn có thể tìm kiếm tất cả mọi thứ bằng cách sử dụng Google Maps. Tìm hiểu cách tìm kiếm các loại địa điểm và vị trí cụ thể dưới đây, cũng như cách hiểu rõ các kết quả tìm kiếm:Doanh nghiệp

Dưới đây là hai cách để tìm kiếm doanh nghiệp:

  • Nhập tên doanh nghiệp trong thanh tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút Tìm kiếm (hoặc nhấn Enter).
  • Nhập loại doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm sau đó nhấp vào nút Tìm kiếm (hoặc nhấn Enter).

Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của trang và dưới dạng biểu tượng trên chính bản đồ.

Nếu không có vị trí địa lý cụ thể, Google Maps sẽ sử dụng vị trí tự động để cung cấp kết quả tìm kiếm gần nhất cho bạn. Bạn có thể gửi kết quả tìm kiếm cho xe ô tô hoặc điện thoại của bạn.

Ví dụ tìm kiếm:
Google
seafood 02109
pizza near san francisco
hotels manchester, UK


Địa chỉ

Để tìm kiếm một địa chỉ, hãy nhập địa chỉ và nhấp vào nút Tìm kiếm (hoặc nhấn Enter). Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của trang và dưới dạng biểu tượng trên chính bản đồ.

Khi có thể, hãy thử sử dụng các định dạng sau cho địa chỉ: "Địa chỉ, thành phố, tiểu bang" hoặc "Địa chỉ, thành phố, mã ZIP".

Ví dụ tìm kiếm: 
1600 Pennsylvania Avenue, Washington, DC
Houses of Parliament, Westminster, London SW1A 0AA


Đường và giao lộ

Đối với đường, nhập tên đường và thành phố hoặc thị trấn. Đối với giao lộ, nhập tương tự, nhưng tách tên đường bằng "và" hoặc "&".

Đối với giao lộ, nhập tên đường phố hoặc giao lộ và nhấp vào nút Tìm kiếm (hoặc nhấn Enter). Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của trang và dưới dạng biểu tượng trên chính bản đồ.

Lưu ý: tìm kiếm giao lộ không khả dụng tại tất cả quốc gia hoặc ngôn ngữ

Ví dụ tìm kiếm:
Broadway & E 14th St, New York, NY
Abbey Road


Địa điểm: Thành phố, thị trấn, tiểu bang, tỉnh, quốc gia và lục địa

Để tìm kiếm thành phố, thị trấn, sân bay, tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc lục địa, nhập tên địa điểm và nhấp vào nút Tìm kiếm (hoặc nhấn Enter). Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của trang và dưới dạng biểu tượng trên chính bản đồ.

Ví dụ tìm kiếm:
LAX
Madrid, Tây Ban Nha


Tọa độ

Nếu bạn biết chính xác vĩ độ và kinh độ của một vị trí, hãy nhập chúng vào thanh tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm kiếm (hoặc nhấn Enter). Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của trang và dưới dạng biểu tượng trên chính bản đồ. Tìm hiểu thêm về sử dụng vĩ độ và kinh độ.

Ví dụ tìm kiếm: 38.342, -109.3257


Đối tượng địa lý

Để tìm kiếm công viên, núi, hồ, v.v..., hãy nhập tên của đối tượng và nhấp vào nút Tìm kiếm (hoặc nhấn Enter). Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của trang và dưới dạng biểu tượng trên chính bản đồ.

Để có kết quả tốt nhất, hãy nhập tên đối tượng và vùng nơi có đối tượng đó.

Các ví dụ tìm kiếm:
Half Dome
Mount Everest, Nepal


Hiểu rõ kết quả tìm kiếm trong Google Maps

 

  1. Ghim bản đồ: Sử dụng công cụ này để tìm kết quả này trên bản đồ.
  2. Tiêu đề: Nhấp vào thông tin khác bên cạnh mục này để chuyển tới trang Địa điểm của doanh nghiệp.
  3. Dấu sao: Gắn dấu sao các địa điểm để truy cập nhanh chóng về sau.
  4. Địa chỉ: Xem địa chỉ bưu điện của địa điểm này.
  5. Ảnh: Xem ảnh thu nhỏ được lấy từ trang Địa điểm của doanh nghiệp.
  6. Xếp hạng & bài đánh giá: Xem xếp hạng chung dựa trên thang điểm của Google và số bài đánh giá được tìm thấy từ khắp nơi trên web. Nhấp vào xếp hạng để chuyển tới trang Google+ địa phương của doanh nghiệp.
  7. Đoạn trích: Đọc một bản tóm tắt ngắn về địa điểm này, được chọn từ một bài đánh giá.
  8. Thuật ngữ mô tả: Đọc một bản tóm tắt ngắn gọn, được tự động tạo ra với thông tin về địa điểm này.

Lưu ý: Lượng thông tin cho bong bóng thông tin sẽ thay đổi.