การแจ้งเตือน

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ชื่อการตั้งค่าประวัติตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์ หากเปิดประวัติตำแหน่งในบัญชี คุณอาจเห็นไทม์ไลน์ในการตั้งค่าบัญชีและแอป

แก้ปัญหาการแจ้งเตือน "ไม่มีสัญญาณ GPS" ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องใน Google Maps

ในระหว่างนำทาง Google Maps จะติดตามตำแหน่งของคุณเพื่อมอบเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับขเ้อความ "ไม่มีสัญญาณ GPS" หากไม่สามารถระบุตำแหน่งของคุณได้ชัดเจน  ในบางครั้ง ข้อความนี้เป็นสิ่งปกติเนื่องจากไม่มีสัญญาณ GPS ภายในอาคารหรือใต้ดิน แต่หากคุณได้รับข้อความนี้บ่อยเกินไป ในกรณีนี้อาจเกิดปัญหา เช่น แบตเตอรี่เหลือน้อย หรือมีความผิดปกติในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ GPS

เคล็ดลับ: Google Maps จะแสดงข้อความ "ไม่มีสัญญาณ GPS" หลังจากอุปกรณ์ของคุณมีโอกาสขอรับสัญญาณ GPS แล้วเท่านั้น

ตรวจสอบว่าเกิดปัญหาใน Google Maps เท่านั้นหรือไม่

  • ลองติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งสถานะ GPS ของบุคคลที่สาม
  • หากอุปกรณ์ไม่สามารถขอรับสัญญาณ GPS เมื่อชาร์จเต็มแล้วและอยู่นอกอาคารที่มีท้องฟ้าปลอดโปร่ง คุณอาจต้องซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าว
  • เราแนะนําให้ใช้แอปพลิเคชันแจ้งสถานะ GPS มากกว่าที่จะใช้แอปนำทางอื่น โดยเฉพาะในอุปกรณ์ Android เนื่องจากแอปนำทางอื่นอาจใช้สัญญาณระบุตำแหน่งที่ไม่ใช่ GPS

เคล็ดลับ: หาก Google Maps แสดงตําแหน่งของคุณเมื่อคุณไม่ได้นําทาง นั่นไม่ได้หมายถึงว่าโทรศัพท์ของคุณมีสัญญาณ GPS โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ มีหลายวิธีในการระบุตำแหน่งของคุณ แต่ Google Maps จำเป็นต้องใช้ตำแหน่ง GPS/GNSS กับการนำทางแบบสด

ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ไม่ได้รับสัญญาณ GPS

  • หากคุณได้กำหนดสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งให้ Google Maps สามารถเข้าถึงตำแหน่งของคุณตามเงื่อนไขแบบเจาะจงเท่านั้น ระบบอาจรายงานว่า "ไม่มีสัญญาณ GPS" ในสถานการณ์อื่นๆ
  • ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์บางชนิดที่ช่วยลดแสงสะท้อนมีส่วนผสมหลักเป็นโลหะที่บล็อกสัญญาณ GPS ไม่ให้เข้าถึงโทรศัพท์ภายในรถยนต์
  • โทรศัพท์บางรุ่นมีฟีเจอร์ประหยัดแบตเตอรี่ซึ่งจะปิด GPS เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
    • โทรศัพท์บางรุ่นจะปิด GPS ในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยและหน้าจอปิดอยู่ หรือเมื่อ Google Maps ทํางานอยู่เบื้องหลัง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก