แก้ปัญหาการนำทางด้วยเสียง

คุณฟังเสียงแนะนำเส้นทางไปยังสถานที่ได้ ดูวิธีแก้ปัญหาการนำทางด้วยเสียงในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ฟังคำแนะนำผ่านโทรศัพท์แทนการใช้บลูทูธ

บางครั้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธทำได้ไม่ง่ายนัก หากคุณได้ยินคำแนะนำของ Maps ผ่านลำโพงบลูทูธไม่ค่อยชัด ให้เปิดเสียง Maps ผ่านลำโพงของโทรศัพท์แทน คุณเลือกลำโพงที่จะใช้ได้ในการตั้งค่า Google Maps

 1. ปิดบลูทูธใน iPhone หรือ iPad
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 3. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 4. ปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ

แก้ปัญหาการนำทางอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเสียงของอุปกรณ์

 • ตรวจสอบว่าระดับเสียงของอุปกรณ์เปิดอยู่ หลังจากที่เริ่มการนำทาง ให้เพิ่มระดับเสียง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าเสียงในแอป Maps เปิดอยู่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. เริ่มการนำทาง
 3. คุณจะเห็นการตั้งค่าระดับเสียงที่ด้านขวาบน ซึ่งอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เสียง เสียง
  • ปิดเสียง ปิดเสียง
  • การแจ้งเตือน การแจ้งเตือน
 4. หากต้องการฟังเสียงตลอดเวลา ให้แตะการตั้งค่าระดับเสียงแล้วเปลี่ยนเป็นเสียง เสียง Google Maps ควรเริ่มพูด

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มระดับเสียงในแอป Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. เลือกดังขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนไปใช้ลำโพงรถยนต์

 • คุณจะฟังการนำทางด้วยเสียงจากลำโพงรถยนต์โดยใช้บลูทูธหรือสาย USB ก็ได้

ใช้บลูทูธ

 1. เปิดบลูทูธใน iPhone หรือ iPad
 2. จับคู่ iPhone หรือ iPad กับรถยนต์
 3. ตั้งค่าแหล่งที่มาสำหรับระบบเสียงของรถยนต์เป็นบลูทูธ
 4. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 5. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 6. เปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ
 7. เริ่มการนำทาง

ใช้สาย USB

 1. ตั้งค่าแหล่งที่มาสำหรับระบบเสียงของรถยนต์เป็น USB
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 3. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 4. ปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ
 5. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับรถยนต์โดยใช้สาย USB
 6. เริ่มการนำทาง

หมายเหตุ: ใช้สาย USB สำหรับชาร์จเท่านั้น หรือใช้หัวชาร์จเสียบกับเต้ารับหรือช่องจุดบุหรี่

ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดเสียงแนะนำเส้นทาง

 • ในบางครั้ง ระบบจะไม่ดาวน์โหลดเสียงแนะนำเส้นทาง หรือต้องมีการอัปเดตบนอุปกรณ์ ในกรณีนี้ คุณจะได้ยินเสียงกริ่งแทนเสียงแนะนำเส้นทาง
  1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีสัญญาณแรง เสียงแนะนำเส้นทางจะดาวน์โหลดเร็วขึ้น
  2. ขอเส้นทาง
  3. ใช้แอป Google Maps ตามปกติ เสียงแนะนำเส้นทางจะดาวน์โหลดในขณะที่คุณเปิดแอป Maps อยู่
  4. เมื่อเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด คุณจะได้ยินเสียงแนะนำเส้นทางแทนเสียงกริ่งในขณะนำทางไปยังสถานที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
iPhone และ iPad Android

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก