ใช้เส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแอป Google Maps

สำคัญ: ฟีเจอร์เหล่านี้มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น

Google Maps สามารถประมาณการประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานของยานพาหนะประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาป หรือจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน ยิ่งเส้นทางประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งลดการใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2e จากยานพาหนะได้มากขึ้นเท่านั้น

ในการระบุเส้นทางที่ดีที่สุด หากเปิดฟีเจอร์นี้ไว้ Maps จะพิจารณาการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมจากปัจจัยอื่นๆ เช่น

 • การจราจรแบบเรียลไทม์
 • ความง่ายของเส้นทาง
 • สภาพถนน

จากนั้น Maps จะไฮไลต์เส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดเสมอ (นอกเหนือจากเส้นทางที่เร็วที่สุด) ตราบใดที่มีเส้นทางหลายเส้นทางไปยังจุดหมายของคุณ

หากปิดฟีเจอร์นี้ คุณจะได้รับเส้นทางที่เร็วที่สุดและ Google Maps จะไม่คํานึงถึงการประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานเมื่อให้คําแนะนําเส้นทาง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเภทเครื่องยนต์ Google Maps จะไฮไลต์เส้นทางที่ประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานมากที่สุดและทางเลือกอื่นๆ โดยใช้สัญลักษณ์ใบไม้สีเขียว

เปิดหรือปิดเส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สําคัญ: เส้นทางที่ประหยัดพลังงานสําหรับ EV จะไม่รวมการหยุดพักเพื่อชาร์จ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. เลื่อนไปที่ "ตัวเลือกเส้นทาง"
 4. เปิดหรือปิดต้องการเส้นทางที่ประหยัดพลังงาน

เลือกประเภทเครื่องยนต์ในแอป Google Maps

สำคัญ: การตั้งค่านี้มีผลกับรถยนต์เท่านั้น สำหรับจักรยานยนต์ Google Maps จะถือว่าคุณมีจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น รถยนต์ของคุณ
 3. เลือกประเภทเครื่องยนต์ของรถที่คุณขับ
  • หากคุณขับรถที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน ให้เลือกเบนซินหรือดีเซล
  • หากคุณขับรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้เลือกก๊าซ
  • หากคุณขับรถไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ ให้เลือกไฮบริด
   • เลือกปลั๊กและอะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ (หากมี)
  • หากคุณขับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ให้เลือกไฟฟ้า
   • เลือกปลั๊กและอะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

เส้นทางที่ประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานมากที่สุดอาจแตกต่างกันไปตามประเภทเครื่องยนต์ ตัวอย่างเช่น พาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซลมักจะใช้ประโยชน์จากการประหยัดเชื้อเพลิงแบบสัมพัทธ์ได้มากที่สุดเมื่อขับขี่บนถนนทางหลวง รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามักประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเมื่อขับขี่ในเมืองที่ต้องเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งและขับขี่บนเนินเขา ซึ่งเครื่องยนต์สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเบรกแบบสร้างใหม่

หากคุณไม่ได้เลือกประเภทเครื่องยนต์ ระบบจะเลือกน้ำมันหรือเบนซินเป็นตัวเลือกเริ่มต้นเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ที่พบบ่อยที่สุดในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับจักรยานยนต์ ปัจจุบันรองรับประเภทเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเท่านั้น

เปลี่ยนการตั้งค่าเส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากได้รับเส้นทางการขับขี่

 1. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเมนู เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือก
 2. เปิดหรือปิดต้องการเส้นทางที่ประหยัดพลังงาน
 3. แตะเครื่องยนต์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
 4. แตะเสร็จสิ้น

การคำนวณการประหยัดเชื้อเพลิงและพลังงานของ Google Maps

เราประมาณการประหยัดพลังงานโดยอิงตามข้อมูลเชิงลึกจากห้องปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติของกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา และข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป การคํานวณนี้ประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการปล่อย CO2e เช่น

 • การบริโภคเชื้อเพลิงหรือพลังงานโดยเฉลี่ยของยานพาหนะในภูมิภาคของคุณ
 • ความสูงชันของเนินเขาในเส้นทางของคุณ
 • รูปแบบการจราจรที่เคลื่อนที่สลับหยุดนิ่ง
 • ประเภทถนน เช่น ถนนในท้องถิ่นหรือทางหลวง

Maps จะแนะนำเส้นทางที่ประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานมากที่สุดเมื่อมีเวลาถึงใกล้เคียงกับเส้นทางที่เร็วที่สุด ในกรณีที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้น้อยมากหรือเวลาในการขับรถเพิ่มขึ้นอย่างมาก Maps จะแสดงการประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานแบบสัมพัทธ์ระหว่างเส้นทางเพื่อช่วยคุณในการเปรียบเทียบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก