Επισημάνετε ότι ένα μέρος άνοιξε ξανά ή έκλεισε στους Χάρτες Google

Αν είστε εξοικειωμένοι με ένα μέρος, μπορείτε να παράσχετε σχόλια που βοηθούν τους Χάρτες Google να αποφασίσουν αν θα αλλάξουν τις πληροφορίες για το μέρος αυτό. Μπορείτε, επίσης, να επισημάνετε ότι ένα μέρος έχει μεταφερθεί, δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, είναι διπλότυπο ή δεν υπάρχει.

Σημαντικό:

 • Αν είστε κάτοχος ή υπεύθυνος μιας επιχείρησης, μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε τις πληροφορίες επιχείρησης
 • Μην επισημαίνετε ένα μέρος ως ανοικτό ή κλειστό με βάση το ωράριό του. Όταν ένα μέρος επισημαίνεται ως κλειστό, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί.
 • Πριν υποβάλετε προτάσεις για κάποιο μέρος, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google

Επισημάνετε ότι ένα μέρος μεταφέρθηκε

 1.  Ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Αναζητήστε ένα μέρος ή επιλέξτε το στον χάρτη.
 3. Επιλέξτε Προτείνετε μια αλλαγή και μετά Κλείσιμο ή κατάργηση.
 4. Στην ενότητα Κλείσιμο ή κατάργηση, επιλέξτε  Μεταφέρθηκε σε διαφορετική τοποθεσία και μετά Υποβολή.
Συμβουλή: Αν πιστεύετε ότι κάποια πληροφορία πρέπει να καταργηθεί για νομικούς λόγους, υποβάλετε νομικό αίτημα.

Επισημάνετε ένα μέρος ως διπλότυπο

 1. Ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Αναζητήστε ένα μέρος ή επιλέξτε το στον χάρτη.
 3. Επιλέξτε Προτείνετε μια αλλαγή και μετά Κλείσιμο ή κατάργηση.
 4. Στην ενότητα Κλείσιμο ή κατάργηση, επιλέξτε Διπλότυπο άλλου μέρουςκαι μετά Υποβολή.

Επισημάνετε ένα μέρος ως μη υπαρκτό

Αν οι Χάρτες Google εμφανίζουν ένα μέρος που δεν ήταν ποτέ στη συγκεκριμένη τοποθεσία, επισημάνετέ το ως μη υπαρκτό.

 1. Ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Αναζητήστε ένα μέρος ή επιλέξτε το στον χάρτη.
 3. Επιλέξτε Προτείνετε μια αλλαγή και μετά Κλείσιμο ή κατάργηση.
 4. Στην ενότητα Κλείσιμο ή κατάργηση, επιλέξτε Δεν υπάρχει εδώκαι μετά Υποβολή.

Επισημάνετε ένα μέρος ως προσωρινά κλειστό

 1. Ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Αναζητήστε ένα μέρος ή επιλέξτε το στον χάρτη.
 3. Επιλέξτε Προτείνετε μια αλλαγή και μετά Κλείσιμο ή κατάργηση.
 4. Στην ενότητα Κλείσιμο ή κατάργηση, επιλέξτε Προσωρινά κλειστό και μετά Υποβολή.

Επισημάνετε ένα μέρος ως προσωρινά κλειστό

 1. Ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Αναζητήστε ένα μέρος ή επιλέξτε το στον χάρτη.
 3. Επιλέξτε Προτείνετε μια αλλαγή και μετά Κλείσιμο ή κατάργηση.
 4. Στην ενότητα Κλείσιμο ή κατάργηση, επιλέξτε Οριστικά κλειστό και μετά Υποβολή.

Επισημάνετε μια επιχείρηση ως ανοιχτή ξανά

 1. Ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Αναζητήστε ένα μέρος που έχει επισημανθεί ως προσωρινά ή οριστικά κλειστό ή επιλέξτε το στον χάρτη.
 3. Επιλέξτε Προτείνετε μια αλλαγή και μετά Έχει ανοίξει ξανά και μετά Υποβολή.

Χρόνος αναμονής για δημοσίευση διορθώσεων

Επειδή οι αλλαγές σας υποβάλλονται σε έλεγχο, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος έως ότου οι αλλαγές σας ενημερωθούν στον χάρτη.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
76697
false