Dodawanie lub poprawianie drogi

Jeśli powinniśmy dodać lub edytować informacje o drodze w Mapach Google, możesz nas o tym poinformować. Błędy dotyczące dróg w Mapach Google obejmują:

 • nieprawidłowe nazwy dróg,
 • nieprawidłowe informacje o drodze jedno- lub dwukierunkowej,
 • drogę przebiegającą nieprawidłowo,
 • zamknięcia dróg,
 • nieistniejące drogi umieszczone na mapie,
 • brakujące drogi,
 • nieprawidłowe lokalizacje znaczników.

Poprawianie nieprawidłowych informacji o drodze

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Twoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Pomoc i opinie a potem Prześlij opinię.
 3. Kliknij Dodaj lub popraw drogę a potem wybierz typ informacji, które chcesz poprawić.
 4. Wybierz drogę, której dotyczy problem.
 5. Wybierz z listy drogę lub miejsce, które chcesz poprawić.
 6. Aby przesłać opinię, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie brakującej drogi

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Twoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Pomoc i opinie a potem Brakująca droga.
 3. Dodaj lub popraw drogę a potem Brakująca droga.
 4. Przesuń pinezkę do lokalizacji brakującej drogi.
 5. W prawym dolnym rogu kliknij „Dodaj punkty”.
 6. Przeciągnij pinezkę i dodaj więcej punktów, by narysować brakującą drogę.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Aby przesłać opinię, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?