ตั้งค่าสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพใน iPhone หรือ iPad

หากใช้ iOS 14 ขึ้นไป คุณจะเลือกระดับสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพได้ดังนี้

 • อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมด: แชร์รูปภาพทั้งหมดกับ Google Maps ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ถ่ายหลังจากที่เลือกตัวเลือกนี้ด้วย
 • เลือกรูปภาพ: แชร์เฉพาะรูปภาพที่เลือกกับ Google Maps มีเพียงรูปภาพที่เลือกเท่านั้นที่คุณจะใช้งานภายใน Google Maps ได้
 • ไม่อนุญาต: ไม่แชร์รูปภาพกับ Google Maps

เคล็ดลับ: เมื่อเลือก "อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมด" คุณจะได้รับคําแนะนํารูปภาพและคําแนะนําการจัดกลุ่ม

ตั้งค่าสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ

หากต้องการรับคําแนะนํารูปภาพ ให้ทําดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลือกหรือค้นหาสถานที่ and then แตะรูปภาพ and then แตะเพิ่มรูปภาพ
 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแชร์กับ Google Maps
 4. ก่อนที่จะส่ง ระบบอาจแจ้งให้ "เปิดคําแนะนํารูปภาพ" แตะดูข้อมูลเพิ่มเติม
 5. แตะอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมด

เมื่อเลือกระดับสิทธิ์ "เลือกรูปภาพ" คุณจะพบเฉพาะรูปภาพที่เลือกในแอป Google Maps ระบบจะไม่แชร์รูปภาพในอนาคตเว้นแต่คุณจะเปลี่ยนสิทธิ์เป็น "อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมด"

เปลี่ยนสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ

คุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพได้ทุกเมื่อ

 1. เปิดการตั้งค่าใน iPhone หรือ iPad
 2. เลื่อนหาและเลือกแอป Google Maps Google Maps
 3. แตะรูปภาพ
 4. เลือกตัวเลือกสิทธิ์

สิทธิ์มีผลต่อประสบการณ์ใช้งาน Google Maps อย่างไร

การตั้งค่าสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพจะมีผลต่อส่วนอื่นๆ ของแอป Google Maps ซึ่งได้แก่

 • การแจ้งเตือนจากภายนอกแอปซึ่งนําคุณไปยังหน้า "แชร์ประสบการณ์ของคุณ" ในแอป เช่น การแจ้งเตือนอย่าง "เพิ่มรูปภาพจากทริปล่าสุดที่สวนสยาม"
 • คําแนะนําในแอปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีส่วนร่วมกับ Maps ได้ในหน้า "แชร์ประสบการณ์ของคุณ"
 • รูปภาพที่คุณเพิ่มลงในโพสต์หรือรีวิวได้

เราจะส่งการแจ้งเตือนและคําแนะนําเกี่ยวกับรูปภาพที่คุณแชร์กับ Maps ได้เท่านั้น หากเลือกการตั้งค่าสิทธิ์ "เลือกรูปภาพ" คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือคําแนะนําสําหรับรูปภาพใหม่ที่ถ่าย หรือรูปภาพที่ไม่ได้แชร์กับเรา

หากเลือกการตั้งค่าสิทธิ์ "ไม่อนุญาต" คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้

 • รับการแจ้งเตือนจากภายนอกแอปเพื่อแชร์ประสบการณ์ของคุณ
 • ดูรูปภาพที่แนะนําเพื่ออัปโหลดโดยอิงตามสถานที่ที่เคยไป
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร